Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sváteční slovo

Redakce 

 
        Vážené čtenářky a vážení čtenáři našeho časopisu,
 
právě jste si přečetli poslední číslo Správního práva za rok 2012. Věříme, že ten letošní rok jsme vám pomohli obohatit o zajímavé názory a informace z oboru správního práva, a doufáme, že tomu bude alespoň ve stejné míře i v roce násle­dujícím. V této naší naději nás podporuje nárůst autorů z řad studentů, což se projevilo zejména u příspěvků patřících do legislativní přílohy našeho časopisu. Mladí autoři nám přinášejí nová, neotřelá témata, rázné názory, které podněcují diskusi, a nás těší, že se u Vás setkává s pochopením, že si svůj autorský projev zatím ještě vytvářejí.
 
Správní právo je velmi seriózním oborem, o tom není pochyb. Redakční práce v našem časopise je převážně vážnou záležitostí. To však nic nemění na tom, že i při četbě velmi seriózních příspěvků lze najít pobavení nad řáděním tiskař­ského šotka. Upřímně doufáme, že jsme mu jeho snahy letos „zatrhli“ v co největ­ším počtu případů. Snad nebude v tomto svátečním čísle časopisu zcela od věci, dopřát Vám alespoň malé nahlédnutí, co byste se při naší menší ostražitosti mohli dočíst:   
 
– primárním cílem kontroly není „…shromažďovat poklady pro eventuální budoucí řízení o správním deliktu …“ (č. 5-6/2012, str. 290),
– by se rozhodnutí o námitkách posuzovalo jako „úkon správního orgánu podle části čtvrté nebo jako rozhodnutí ve formálním syslu, …“ (č. 1-2/2012, str. 13),
– existuje institut „opaření obecné povahy“ (za všechny č. 7/2012, str. 392).
 
Přes jistou roztomilost, kterou zde tiskařský šotek projevil, si přejeme, aby­chom mu na jeho vějičku příští rok sedli v co nejmenším počtu případů a aby­chom si ve Vašich očích (nejen proto) zachovali postavení kvalitního odborného periodika.
 
red.
 
 
 
 
 
 
žené čtenářky a vážení čtenáři,
 
je nám potěšením popřát Vám klidné vánoční svátky a úspěš
a spokojený nový rok 2013.
 
At’ se vám ve všech ohledech daří!
 
redakce

vytisknout  e-mailem