Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

STORK 2.0

STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) je tříletý evropský projekt podpořený v rámci programu CIP-ICT PSP 

O projektu

Cílem projektu podporovaného Evropskou komisí v rámci 5. výzvy evropského programu CIP ICT-PSP „Cesta k jednotnému evropskému prostoru pro elektronickou identifikaci a autentizaci“, je zejména podpora přeshraničního uznávání elektronických identifikačních dokladů, které by mělo být prezentováno minimálně na jednom z pěti pilotních řešení. Projekt navazuje na předchozí projekt STORK, který skončil v roce 2011 a měl by implementovat výsledky ukončeného projektu v 4 pilotních oblastech, které byly EK vybrány jako pilotní pro ověření spolupráce soukromé sféry a veřejné správy. Projekt STORK byl zaměřen na řešení interoperability elektronické identifikace/identity (eID). Distribuovaná architektura vypracovaná v rámci projektu STORK by tak dle EK měla do budoucna posloužit pro plnou integraci elektronických služeb v rámci EU. EK považuje velké pilotní projekty typu STORK za zásadní pro dobudování infrastruktury potřebné pro dosažení jednotného digitálního trhu a dalších cílů Digitální Agendy pro Evropu.
 

Hlavní cíle projektu

  • přímá účast v pilotech zaměřených na akademickou sféru a bankovnictví, ověřujících využití národních elektronických identit pro přístup k zahraničním online službám jako jsou e-Learning nebo e-Banking u zahraničních bank;
  • ověření právního prostředí pro využití alternativních poskytovatelů elektronických identit v ČR versus v zahraničí, a jejich vzájemného uznávání identit občanů pro přístup k elektronickým službám;
  • vazba na elektronické občanské průkazy a Základní registry. Hledat možnosti silnějších autentizačních mechanismů pro občany ČR, a připojení atributů občana pro přístup ke službám v zahraničí – jako jsou např. doložení studia a nejvyššího dosaženého vzdělání pro přihlášku na zahraniční VŠ, nebo elektronické doložení oprávněnosti osoby jednat za firmu v zahraničí.
Podmínkou účasti je soulad s platnou legislativou v ČR, zejména s pravidly ochrany osobních informací.
 
Konsorcium je složeno z 58 partnerů, vedeno španělskou společností ATOS. Česká republika je v projektu zastoupena Ministerstvem vnitra a sdružením CZ.NIC.
 
Více informací na webových stránkách projektu http://www.eid-stork.eu


Odbor veřejné správy a eGovernmentu, 8.9.2014

vytisknout  e-mailem