Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

STORK 2.0 vytváří jednotný prostor pro elektronickou identifikaci a autentizaci v Evropě

Tříletý projekt, spolufinancovaný Evropskou unií, usnadňuje širší využití elektronických identit napříč Evropou 

Brusel, 28/06/12 - STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) je významný tříletý projekt, spuštěný s cílem usnadnit vznik a přijetí jednotného, interoperabilního, a udržitelného prostoru pro elektronickou identifikaci (eID) a autentizaci v Evropě, pro fyzické i právnické osoby. Tato iniciativa přiblíží veřejný a soukromý sektor v bezpečném a snadném přeshraničním přístupu k veřejným službám s využitím elektronických identit, a to v národním i evropském měřítku. Projekt zprovozní po dobu 12 měsíců čtyři pilotní scénáře, zaměřující se na 1) elektronické vzdělávání a akademické kvalifikace, 2) elektronické bankovnictví, 3) veřejné služby pro soukromou sféru, a 4) elektronické zdravotnictví, za účelem předvedení možností a přínosů interoperabilních elektronických identit v reálném prostředí.
 
STORK 2.0 je iniciativa spolufinancovaná Evropskou unií v rámci podpůrného programu pro politiku využití informačních a komunikačních technologií (ICT PSP), který spadá do širšího rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Do projektu se zapojilo 58 partnerských organizací z 19 zemí. Hlavní cíle projektu jsou:
 
  • Urychlit nasazení elektronických identit ve veřejných službách koordinací iniciativ členských zemí a Evropské komise s podporou architektury federace identit napříč Evropou.
  • Posílit přijetí škálovatelného projektového řešení v celé EU, se závazkem otevřené specifikace a dlouhodobé udržitelnosti směrem k vizi elektronické identity jako služby, s podporou zúčastněných evropských zemí i průmyslu.
  • Usnadnit přiblížení soukromého a veřejného sektoru v plně provozuschopném rámci a na bázi infrastruktury, která využívá elektronických identit pro bezpečnou a důslednou autentizaci právnických i fyzických osob napříč Evropskou unií.
  • Zprovoznit čtyři pilotní scénáře v přeshraničním režimu a napříč veřejným i soukromým sektorem, za účelem ověření a předvedení možností a přínosůinteroperabilních elektronických identit v reálném prostředí.
 
Dosažení těchto cílů bude uskutečněno čtyřmi vybranými pilotními aplikacemi (elektronické vzdělávání a akademické kvalifikace, elektronické bankovnictví, veřejné služby pro soukromou sféru, a elektronické zdravotnictví), nabízejícími interoperabilní služby v reálném prostředí. Tyto pilotní scénáře ověří společné specifikace, standardy a stavební bloky, při zajištění souladu s náročnými požadavky právního prostředí, i pravidel řízení a vládnutí, a to napříč zeměpisných hranic, typů softwarových aplikací, a veřejného i soukromého sektoru. Tyto pilotní scénáře usnadní život v digitálním světě bez ohledu na hranice, pro podporu mobility v Evropské unii, s posílením digitálního Jednotného trhu pro veřejné i komerční služby, v souladu se Směrnicí o službách na vnitřním trhu.
 
STORK 2.0 bude stavět na společných snahách stávajících pilotních projektů velkého rozsahu, které zahrnují první iniciativu STORK (eID) jež probíhala od května 2008 do prosince 2011, e-Codex (elektronické soudnictví), epSOS (elektronické zdravotnictví), PEPPOL (elektronické obstarávání), a SPOCS (elektronické podnikání). STORK 2.0 rozvine zájmové skupiny, jako například Skupinu průmyslového monitoringu nebo Referenční skupinu členských zemí EU. Tyto zájmové skupiny umožní zapojení dalších skupin osob i vlád neparticipujících členských zemí za účelem co nejširšího vlivu a přijetí jednotného prostoru eID v Evropě.
 
Mluvčí projektu STORK 2.0 Ana Maria Piñuela Marcos říká: „Pilotní projekty velkého rozsahu jsou základními kameny pro implementaci společných řešení, které nabídnou snadno použitelné online služby v celé Evropě. STORK 2.0 bude probíhat v těsném kontaktu s dalšími velkými pilotními projekty, neboť je to vskutku velký a novátorský krok - od postupů fyzické identifikace a autentizace občanů, až ke schopnosti elektronicky autentizovat právnické a fyzické osoby.“
 
STORK 2.0 a účast České republiky:
ČR je v projektu STORK 2.0 zastoupena dvěma subjekty – MVČR (Odbor hlavního architekta eGovernment), a sdružením CZ.NIC (www.nic.cz), které vedle správy národní domény.cz provozuje rovněž systém elektronických identit moje ID (www.mojeID.cz). Hlavní cíle zapojení do projektu v ČR jsou:
  • přímá účast v pilotních scénářích elektronického vzdělávání a elektronického bankovnictví, ověřujících využití národních elektronických identit pro přístup k zahraničním online službám, jako jsou např. výukové kurzy na zahraničních vysokých školách, nebo možnosti snadnějšího přístupu k bankovním a finančním službám v přeshraničním provozu;
  • ověření právního prostředí pro využití alternativních poskytovatelů elektronických identit v ČR versus v zahraničí, a jejich vzájemného uznávání mezi členskými státy EU pro snadnější přístup k elektronickým službám;
  • vazba na projekty elektronických občanských průkazů a základních registrů. Hledání možnosti silnějších autentizačních mechanismů pro občany ČR, a dále připojení atributů, které si občan vyžádá pro svoje elektronické transakce v ČR i v zahraničí – jako jsou např. doložení odborných kvalifikací a nejvyššího dosaženého vzdělání pro zaměstnání nebo studium na zahraniční VŠ, nebo elektronické doložení oprávněnosti osoby jednat za firmu v zahraničí.
 
Podmínkou účasti je soulad s platnou legislativou v ČR, zejména s pravidly bezpečnosti a ochrany soukromí osobních informací.
 
 
O projektu STORK 2.0:
STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) staví na úspěchu a výsledcích projektu STORK, přičemž postupuje rozhodnými kroky k širšímu přijetí eID v Evropě, s cílem vytvoření jednotného prostoru pro elektronickou identifikaci a autentizaci v tomto teritoriu. Jeho vysoce inovativní přístup spočívá v přibližování soukromého a veřejného sektoru v provozuschopném rámci a na bázi infrastruktury, která využívá elektronických identit pro bezpečnou elektronickou autentizaci právnických i fyzických osob. STORK 2.0 obsahuje nástroje pro poskytování mandátů, široce využitelné napříč EU, při zajištění vysokého stupně zabezpečení dat a bezpečném přenosu uživatelských atributů, vždy na vyžádání a pod kontrolou uživatele.
 
Jeho pilotní scénáře, zaměřené na elektronické vzdělávání a akademické kvalifikace, elektronické bankovnictví, veřejné služby pro soukromou sféru, a elektronické zdravotnictví, předvedou interoperabilní služby v reálném prostředí. Tyto pilotní scénáře dále ověří společné specifikace, standardy a stavební bloky, při zajištění souladu s náročnými požadavky právního prostředí, i pravidel řízení a vládnutí - napříč zeměpisných hranic, typů softwarových aplikací, a veřejného i soukromého sektoru. Tyto pilotní scénáře usnadní život v digitálním světě bez hranic, podpoří mobilitu v Evropské unii, a posílí digitální Jednotný trh pro veřejné i komerční služby, v souladu se Směrnicí o službách na vnitřním trhu.
   
STORK 2.0 je projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci podpůrného programu pro politiku využití informačních a komunikačních technologií (ICT PSP), který spadá do širšího rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). STORK 2.0 bude jedním z klíčových aspektů uschopňujících otevřenou a konkurenceschopnou digitální ekonomiku, nastíněnou ve strategii Evropa 2020, a je v souladu s klíčovými závěry „Digitální agendy“, čímž přispívá k vedoucí roli Evropy v oblasti identitních systémů. STORK 2.0 přímo zahrnuje 19 zemí v projektovém konsorciu (Belgie, Česká republika, Estonsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, a Velká Británie), z nichž pochází celkem 58 partnerských organizací.
 
Další informace:
 
Editorial Contacts:
STORK 2.0 Press Office: communication@eid-stork2.eu

 

vytisknout  e-mailem