Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko k výkonu dozorových kompetencí Ministerstva vnitra na úseku elektronického podpisu dle zákona č. 227/2000 Sb.

V souvislosti s úpravou § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), dostává Ministerstvo vnitra časté dotazy a náměty k naplňování povinností souvisejících s podepisováním dokumentů v podobě datové zprávy uznávanými elektronickými podpisy XML nebo CMS nebo PDF ve formátu BES nebo EPES (elektronické podpisy v referenčním formátu).
 
Užití referenčních formátů elektronických podpisů bylo stanoveno zákonem o elektronickém podpisu s účinností od 1. července 2012 pro činění úkonů vůči v zákonu vyjmenovaným subjektům, nebo úkonů při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. Již dříve bylo stanoveno v přímo použitelném předpisu Evropské unie: Rozhodnutí komise č. 2011/130/EU s účinností od 1. srpna 2011.
 
V souladu se stanoviskem odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra nebyly změnou paragrafu 11 zákona č. 227/2000 Sb. rozšířeny dozorové kompetence Ministerstva na úseku elektronického podpisu. Rozsah dozorových kompetencí je nutné vykládat v kontextu celého ustanovení § 9 (potažmo v kontextu celého zákona č. 227/2000 Sb.). Teprve celý text předmětného ustanovení vyjadřuje konkrétní rozsah dozorových kompetencí Ministerstva vnitra, a to výlučně na dozor nad kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 9 odst. 2 písm. b).
 
Podepisování dokumentů v podobě datové zprávy se vždy uskutečňuje v infrastruktuře informačních a komunikačních technologií, které jsou obvykle sdruženy do systémů. Za provozování těchto systémů a naplňování požadavků právních předpisů zodpovídají příslušní správci systémů. Z těchto důvodů je třeba náměty a dotazy k ověřování/podepisování dokumentů uznávanými elektronickými podpisy v referenčním formátu směrovat k těmto správcům a provozovatelům informačních a komunikačních systémů.
 
Upozorňujeme, že toto stanovisko je toliko právním názorem, k závaznému výkladu právních předpisů je v konkrétním případě povolán toliko soud.


Odbor Hlavního architekta eGovernment, 17. 9. 2012

vytisknout  e-mailem