Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko k rozhodné době ke vzniku případného nároku strážníka na dotaci MV

 

Dobrý den,

v souladu se Zásadami ​dotačního programu, ​cílovou skupinu případné dotace Ministerstva vnitra představují strážníci obecních policií, kteří se v rozhodné době podle odstavce 5 Zásad dotačního programu podíleli na plnění úkolů a opatření přímo spojených s předcházením, eliminací dopadů epidemie Covid-19 na bezpečnost v obcích, život a zdraví občanů obcí, nebo s kontrolou dodržování stanovených opatření a jejich vynucováním.

Přitom se musí jednat o strážníky, kteří byli v základním pracovněprávním vztahu strážníka k obci žádající o dotaci Ministerstva vnitra minimálně 30 kalendářních dní v době trvání krizového stavu (nouzový stav) a zároveň jejich základní pracovněprávní vztah strážníka podle zákoníku práce k této obci trvá i v okamžiku podání žádosti obce o poskytnutí dotace podle tohoto dotačního programu.

Rozhodnou dobou se přitom rozumí časový úsek:

  1. od 12. března 2020 do 17. května 2020 (tzn. 66 dnů),
  2. od 5. října 2020 do 14. února 2021 (tzn. 132 dnů),
  3. od 15. února 2021 do 27. února 2021 (tzn. 13 dnů),
  4. od 27. února 2021 do 11. dubna 2021 (tzn. 43 dnů).
     

Z pohledu pracovněprávních vztahů z výše uvedeného plyne, že v daném případě je podstatná existence základního pracovněprávního vztahu strážníka, nikoliv počet odpracovaných směn ve vztahu k plnění úkolů a opatření přímo spojených s předcházením, eliminací dopadů epidemie Covid-19 na bezpečnost v obcích, život a zdraví občanů obcí, nebo s kontrolou dodržování stanovených opatření a jejich vynucováním.

Obce tedy mohou požádat o dotaci Ministerstva vnitra pro všechny své strážníky, kteří byli minimálně od 12. března 2020 nebo od 5. října 2020 anebo od 15. února 2021 (resp. nejpozději od 12. března 2021) až do doby podání žádosti obce o dotaci Ministerstva vnitra v základním pracovněprávním vztahu k obci (tj. měli/mají uzavřenu pracovní smlouvu na pracovní pozici strážník).

Pokud tedy strážníci v rozhodnou dobu/v části rozhodné doby (tj. alespoň v jednom období vyhlášeného nouzového stavu) odpracovali pouze část svých směn a část nikoliv z důvodu např. pracovní neschopnosti, karantény, péče o dítě či čerpání dovolené, při nichž plnili úkoly a opatření přímo spojená s předcházením, eliminací dopadů epidemie Covid-19 na bezpečnost v obcích, život a zdraví občanů obcí, nebo s kontrolou dodržování stanovených opatření a jejich vynucováním, může pro ně obec požadovat dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra.

  

vytisknout  e-mailem