Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo 7/2010

Ročník XLIII 

 

Ročník XLIII, číslo 7/2010

obalka_SP_7_2010.jpgSprávní právo 7/2010
ČLÁNKY:

 

DISKUSE:

ZE ZAHRANIČÍ:

K ZAMYŠLENÍ:

 • doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc.:
  T. G. M.

Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.:
Z JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA

Občanství Unie - volby do Evropského parlamentu - státní příslušníci třetích zemí, kteří mají pobytu na evropském území
Rozsudek ve věci C – 145/04 - „Volby na Gibraltaru“
Španělské království v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska - žaloba na porušení povinnosti
Rozsudek velkého senátu Evropského soudního dvora z 12. září 2006

RECENZE A ANOTACE:

 • Mgr. Lina Eidová, JUDr. Faisal Husseini, Mgr. Marta Müllerová, Mgr. Vojtěch Vomáčka:
  Nový správní řád v praxi krajských úřadů II – Sborník ze 2. a 3. zimní konference/workshopu
 • Mgr. Pavel Bednařík:
  FOLTAS, Tomáš; HLOUCH, Lukáš. Základy správního procesu

ZE ZAHRANIČNÍCH PERIODIK:

 • JUDr. Pavel Ondřejek:
  MÜLLER, Wolfgang C., BOVENS, Mark, CHRISTENSEN, Jørgen Grønnegaard, JENNY, Marcelo, YESILKAGIT, Kutsal: Europeizace práva: srovnávací perspektivy/Legal Europeanization: Komparative Perspectives
   

vytisknout  e-mailem