Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní poplatky za úkony podle zákona o zbraních platné od 1. srpna 2017

Správní poplatky za úkony podle zákona o zbraních platné od 1. srpna 2017

Úkon

Základní výše poplatku

Možnost snížení správním orgánem nebo osvobození od správního poplatku

Zbrojní průkaz

Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu

100 Kč

Žádost o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu

700 Kč

Až na 50 Kč, vydává-li průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby

Za vydání nového zbrojního průkazu při skončení platnosti dosavadního na 400 Kč bez ohledu na počet skupin

Poplatek nemusí být snížen zejména v případě nedodržení lhůty pro podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu.

Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu

700 Kč

Zbrojní licence

Žádost o vydání zbrojní licence za každou skupinu

1500 Kč

Až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny údajů podnikatele

Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu

1500 Kč

Zbraně

Žádost o povolení (pro zbraň kategorie B)

200 Kč

Žádost o výjimku (pro zbraň kategorie A)

1000 Kč

Žádost o vydání průkazu zbraně

300 Kč

Až na 50 Kč, vydává-li průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby

Až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny údajů podnikatele

Na 100 Kč, jde-li o zbraně členů sportovních klubů nebo členů mysliveckých spolků

Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň nebo za všechny hlavní části jedné zbraně, je-li o povolení znehodnocení, zničení nebo výrobu řezu těchto hlavních částí zbraně podána žádost současně

1000 Kč

Na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení, zničení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně.

Na 300 Kč držiteli zbrojní licence až za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti

znehodnocení, zničení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.

Cestování se zbraněmi a přeprava zbraní

Žádost o zbrojní průvodní list (žádost podaná u příslušného útvaru policie)

800 Kč

Osvobozeni cizinci, kteří přijedou do ČR na pozvání nebo se souhlasem vlády ČR nebo Parlamentu ČR

Osvobozeni účastníci mezinárodních střeleckých soutěží, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely

Osvobozen trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní získaných jako ceny ve střeleckých soutěžích

Přeprava zbraní nebo munice podnikateli (§ 50 zákona o zbraních)

Žádost o jednorázové povolení

300 Kč

Žádost o dlouhodobé povolení

1500 Kč

Evropský zbrojní pas

Žádost o vydání nebo prodloužení

700 Kč

Až na 50 Kč, je-li žádost podána v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby

Zapsání jedné zbraně

100 Kč

Střelnice

Žádost o povolení střelnice na dobu určitou

Nejdéle na jeden týden

300 Kč

Nejdéle na jeden měsíc

800 Kč

Žádost o povolení střelnice na dobu neurčitou

1 500 Kč

Ostatní

Žádost o jmenování zkušebním komisařem

200 Kč

Žádost o povolení k vystavování zbraní

1500 Kč

Vydání duplikátu zbrojního průkazu, zbrojní licence a průkazu zbraně

100 Kč

Munice

Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu

100 Kč

Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou, střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

1500 Kč

Přijetí žádosti o vydání muničního průkazu za každý druh muničního průkazu

700 Kč

Až na 50 Kč, vydává-li průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby

Za vydání nového muničního průkazu při skončení platnosti dosavadního na 400 Kč bez ohledu na počet skupin

Přijetí žádosti o vydání muniční licence za každý druh muniční licence

1500 Kč

Až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny údajů podnikatele

vytisknout  e-mailem