Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Společné memorandum zástupců Ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí České republiky

Dnes 7. května podepsali zástupci Ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí České republiky „Memorandum o spolupráci při společné podpoře implementace eGovernmentu do území".  

 

 Memorandum bylo podepsáno v souladu s principy a cíli zkvalitňování veřejné správy vytyčenými vládou České republiky. Tyto vize eGovernmentu souvisejí s efektivní veřejnou správou a přátelskými veřejnými službami, strategií rozvoje služeb pro informační společnost i s realizovanými či připravovanými legislativními změnami patrnými například v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v návrhu zákona o základních registrech veřejné správy a v návaznosti na aktivity zejména Ministerstva vnitra a jednotlivých územních samosprávných celků.

Cílem eGovernmentu je zefektivnit činnost veřejné správy a zajistit její transparentnost. Ministr vnitra Ivan Langer k tomu řekl: „Podmínkou úspěšného rozvoje eGovernmentu je odpovídající hardwarová a softwarová podpora, včetně kvalitně vzdělaných úředníků na všech úřadech veřejné správy.“

Základem implementace eGovernmentu do území budou eGON Centra vybudovaná v krajích a v obcích s rozšířenou působností, která poskytnou základní technologickou infrastrukturu a budou plnit i funkci vzdělávacích a administrativních center.

Implementace eGovernmentu představuje významný zásah do prostředí veřejné správy. Je provázena řadou legislativních, organizačních a procesních změn, které se dotýkají všech úrovní veřejné správy a mají či mohou mít za následek vznik dalších klíčových kompetencí jak pro ústřední státní správu, tak pro územní samosprávné celky.

 Pro realizaci zmiňovaných kroků, koordinování a řízení postupů implementace eGovernmentu v území bude ustaven projektový tým, v němž budou zastoupeny všechny smluvní strany tohoto Memoranda o spolupráci. Členy projektového týmu bude jmenovat náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví podle návrhu jednotlivých stran.

 Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem