Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sociální sítě - workshop

V rámci ministerské konference Bezpečnější internet pro děti konané 20. dubna 2009 v Praze proběhl workshop na téma „Sociální sítě“. 

Zejména mladí lidé dnes tráví čím dál více času na tzv. sociálních sítí, jako je např. Facebook či YouTube. Ty představují jakési sofistikované obdoby dříve oblíbených deníčků, vedených dnes v elektronické podobě. Na rozdíl od klasických deníčků jsou ale informace zveřejněné na sociálních sítích ihned po publikování přístupné dalším uživatelům, kteří tak mohou s autorem doslova minutu po minutě prožívat jeho život.
 
Podle údajů zveřejněných Evropskou komisí používá sociální sítě jen v Evropě 41,7 miliónu uživatelů s tím, že za loňský počet vzrostl jejich počet o 35 %. V roce 2012 by dle odhadů měl počet příznivců sociálních sítí přesáhnout 100 miliónů.
 
Masové používání sociálních sítí však s sebou přináší i nebezpečí spojená se zneužitím osobních údajů. Podle místopředsedy Evropské komise Jacquese Barrota si mladí lidé často neuvědomují, jaké následky může zveřejnění detailů jejich života přinášet.
 
Nebezpečí, která na mladé uživatele sociálních sítí číhají, však nepředstavuje jen zveřejnění osobních údajů, ale rovněž internetová šikana (obtěžování dětí prostřednictvím internetových stránek nebo mobilních zpráv), grooming (případy, kdy se dospělý seznámí s dítětem se záměrem je sexuálně zneužít) či rizikové chování, jako je odhalování osobních informací.
 
S cílem zlepšit bezpečnost nezletilých, kteří používají internetové stránky pro vytváření sociálních sítí uzavřela Evropská komise dne 10. února 2009 dohodu se 17 předními internetovými firmami. V této dohodě se zástupci internetového průmyslu dohodli na implementaci sedmi principů, k nimž patří např. začlenění „záchranného“ tlačítka „Nahlásit zneužívání“, které uživatelům umožní jediným kliknutím ohlásit nevhodný kontakt nebo nepatřičné chování jiného uživatele, stejně jako přednastavení tzv. soukromého profilu pro nezletilé uživatele.
 
Představitelé dohody měli za úkol do dubna 2009 informovat Evropskou komisí o tom, jak budou jednotlivé principy uplatňovat ve svých produktech. Konference „Bezpečnější internet pro děti“, pořádaná Ministerstvem vnitra, tak poskytla ideální příležitost seznámit se jak s celou dohodou, tak jednotlivými principy. V rámci tematického workshopu zaměřeného právě na sociální sítě tak Dan Poulsen, zástupce největší dánské sociální sítě, informoval, že na základě informací o věku uvedeného v registraci budou uživatelům mladším 15, resp. 18 let automaticky znepřístupněny některé části diskusních fór. Dan Poulsen ve své prezentaci zároveň informoval, jakým způsobem bude probíhat spolupráce s policií, konkrétně NITEC (Danish Center for National IT Investigation) při nahlášení nezákonného jednání za pomoci „záchranného“ tlačítka.
 
V rámci workshopu proběhly následující prezentace:
 • Hrozby sociálních sítí - Co víme o dětech a sociálních sítích?
  Peter Behrens, Klicksafe Nemecko
    
 • Zásady pro bezpečnější sociální sítě
  Rachel O'Connell, Chief Safety Officer, Bebo
    
 • Implementace principů pro bezpečnější sociální sítě na Arto.com
  Dan Poulsen, Arto, Dánsko
    
 • TeachToday – podpora pedagogů k vedení dětí ke správnému používání technologií
  Annie Mullins, Teachtoday initiative, Vodafone
    
 • Zvyšování povědomí & sociální sítě
  Ana Luisa Rotta, Protegeles

vytisknout  e-mailem