Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sněmovna - zákon o odpadech ve sněmovní verzi

Česká republika se může zapojit do programů Evropské vesmírné agentury (ESA). Dohodu, která to umožní, schválila Poslanecká sněmovna dne 25. září. Senát ji podpořil o týden dříve. Členství v organizaci má českým výzkumným institucím i průmyslovým firmám umožnit zapojení do mezinárodní spolupráce při výzkumu kosmického prostoru Země, družicové telekomunikace a navigace a vesmírných technologií. Paralelně s výzkumnými projekty ESA buduje Evropská unie družicový navigační systém Galileo. Díky členství v ESA by se na Galileu mohly podílet i české firmy. České členství je jednou ze základních podmínek pro to, aby se Praha mohla oficiálně ucházet o to, být sídelním městem agentury pro řízení Galilea (GSA).
  
Komunisté znovu neprosadili svou představu zavedení majetkových přiznání, čímž chtěli omezit daňové úniky. Podobně jako před sněmovními volbami nezískali ani nyní v září dostatečný počet hlasů. Přiznání měli podle komunistického návrhu podávat lidé s majetkem převyšujícím deset milionů korun.Podobná přiznání mají třeba v Japonsku, Indii, Norsku a Řecku a bylo vymáháno i v prvním desetiletí první republiky. Vláda svůj nesouhlas zdůvodnila mimo jiné tím, že se dá daňovým únikům dostatečně bránit již pomocí platných zákonů.
 
Poslanecká sněmovna odmítla návrhy Senátu a prosadila svou verzi novely zákona o odpadech, s cílem ztížit život zlodějům kovů a železného šrotu. Senát chtěl zpřesnit některá ustanovení novely tak, aby seznam odpadů, za které se nesmí platit v hotovosti, určoval prováděcí předpis. Nyní bude muset provozovatel sběrny podle schválené verze zaznamenávat množství a druh odpadu, který vykoupil. U strojních zařízení, uměleckých děl nebo pietních a bohoslužebných předmětů bude muset uvést i jejich popis, který umožní jejich dodatečnou identifikaci. Po dobu 48 hodin od jejich vykoupení s nimi nebude moci nakládat, rozebírat je nebo prodávat dál. Novela také upravuje výkup autovraků. Zavádí i poplatky za registraci ojetého auta do registru silničních vozidel. Poplatky se pohybují od 3000 do 10.000 korun podle toho, jakou emisní normu EURO vozidlo splňuje.
  
V prvním čtení úspěšně prošel Poslaneckou sněmovnou návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem. Návrh vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu a do českého právního řádu má zapracovat směrnici EU týkající se odpadů pocházejících z těžebního průmyslu. Směrnice z roku 2006 stanovuje požadavky na ukládání odpadů vzniklých při těžbě nerostných surovin tak, aby neohrožovaly životní prostředí a lidské zdraví. V navrhovaném zákoně, který nyní posoudí sněmovní hospodářský výbor, jsou nově stanoveny některé požadavky na provozovatele úložného místa, mezi které patří povinnost vypracovat plán pro nakládání s těžebními odpady za účelem minimalizace, zpracování, využití a odstraňování těžebního odpadu. Navrhovaná právní úprava i nadále počítá s tím, že jako součást technologického celku mohou fungovat odkaliště, která budou v průběhu těžby a úpravy nerostů pravidelně odtěžována. Na tato odkaliště a odvaly se nová úprava podle návrhu MPO vztahovat nemá. Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman vyčíslil náklady na zřízení jednoho úložného místa kolem 100.000 korun pro jednu těžební společnost. Stát bude mít povinnost vytvořit registr těchto úložných míst. To bude podle Římana stát 80 milionů korun, což bude hrazeno z prostředků, které stát dostává z vydobytých nerostných surovin.
 
Text: -žam-

vytisknout  e-mailem