Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sněmovna – staronové podmínky pro veřejné soutěže ve výzkumu

Hodnotící lhůta u jednostupňových veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích by se měla znovu prodloužit na 240 kalendářních dnů. Změnu navrhli koaliční poslanci Walter Bartoš (ODS), Anna Putnová (TOP 09 a Starostové) a Milan Šťovíček (VV) poté, kdy se ukázalo, že tři roky staré zkrácení této lhůty na 180 dní působí v současné praxi vážné problémy. 
 
Tehdejší záměr spočíval v tom, že zkrácením hodnotící lhůty u jednostupňové veřejné soutěže bude dosaženo větší souměřitelnosti hodnotící lhůty s dobou soutěžní lhůty a urychlení celého procesu od vyhlášení veřejné soutěže až po zahájení řešení projektů. Uvedeného cíle bylo sice dosaženo, ale začaly se projevovat nedostatky spočívající hlavně v omezení možnosti důslednější kontroly formálních chyb v návrzích projektů a posouzení jejich důsledků pro rovné podmínky soutěže, aniž by docházelo k neúnosnému zkracování období, v němž probíhá odborné hodnocení návrhů projektů. Schází také možnost získání dostatečného počtu posudků od zahraničních odborníků, které představují jeden z nejdůležitějších prvků zajišťujících objektivitu a nezávislost hodnocení návrhů projektů předkládaných do veřejné soutěže a současně významný nástroj pro srovnání kvality projektů v mezinárodním srovnání (benchmarking).
 
Dalšími negativními dopady zkrácení jsou omezení možnosti zavedení mezinárodních hodnotících komisí, zejména pro projekty v oblasti excelentního výzkumu (především základního výzkumu) a menší možnosti sjednocení hodnotících lhůt u soutěží v oblasti mezinárodní spolupráce, kde nelze očekávat stejné nebo podobné harmonogramy hodnocení v České republice a v dalších zemích, se kterými Česká republika vstupuje do přípravy a řešení projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a to jak na bilaterální tak na multilaterální úrovni. Vláda již tuto poslaneckou novelu na opětovné sjednocení lhůt pro hodnocení výzkumných a vývojových projektů podpořila svým souhlasem.
 
S ohledem na to, že v době nabytí účinnosti tohoto zákona se přepokládá, že v rámci některých programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo skupiny grantových projektů bude probíhat některá ze zákonem definovaných lhůt, a vzhledem k tomu, že doby obou lhůt včetně předpokládaného zahájení řešení projektů a poskytování podpory se vyhlašují a zveřejňují (Obchodní věstník, Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, internet) současně s vyhlášením veřejných soutěží, budou u již vyhlášených veřejných soutěží zachovány původní podmínky. V opačném případě by se jednalo o změnu předem vyhlášených podmínek v průběhu veřejných soutěží, což by se mohlo negativně projevit např. zpochybněním vyhodnocení celé veřejné soutěže. Rovněž by změna v průběhu veřejné soutěže negativně ovlivnila činnost a rozhodování na straně uchazečů tím, že by nemohli podávat návrhy projektů do jiných veřejných soutěží do doby, než by byly vyhlášeny výsledky právě probíhající veřejné soutěže a ovlivnilo by se koordinování činností mezi partnery projektů.

text -žam- 

vytisknout  e-mailem