Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznam zkratek

Zkratka Význam
ČBÚ Český báňský úřad
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČNB Česká národní banka 
ČOI Česká obchodní inspekce 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČŠI Česká školní inspekce 
ČTÚ Český telekomunikační úřad 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
ČZPI Česká zemědělská a potravinářská inspekce 
EP Evropský parlament 
ERÚ Energetický regulační úřad 
ES Evropské společenství 
FNM Fond národního majetku 
HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 
KCP Komise pro cenné papíry 
MD Ministerstvo dopravy 
MF Ministerstvo financí 
MI Ministerstvo informatiky 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO Ministerstvo obrany 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MK Ministerstvo kultury 
MS Ministerstvo spravedlnosti 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV Ministerstvo vnitra 
MZ Ministerstvo zdravotnictví 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MZV Ministerstvo zahraničních věcí 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NBÚ Národní bezpečnostní úřad 
PF ČR Pozemkový fond České republiky 
SEI Státní energetická inspekce 
SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky 
SME Stanice měření emisí 
SNP Správa národního parku 
SSHR Správa státních hmotných rezerv 
STK Stanice technické kontroly 
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví 
Úřad vlády ČR Úřad vlády České republiky 
ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
ZPF Zemědělský půdní fond

vytisknout  e-mailem