Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznam certifikátů, na jejichž základě kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru podepisují zaručeným elektronickým podpisem nebo pečetí zaručenou el. pečetí vydané kvalifikované certifikáty nebo vydaná kvalifikovaná el. časová razítka

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 13 odst. 4 zákona č. 297/2016 Sb. seznam certifikátů, na jejichž základě kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru podepisují zaručeným elektronickým podpisem nebo pečetí zaručenou elektronickou pečetí vydané kvalifikované certifikáty (kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy, kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě, kvalifikované certifikáty pro autentizaci internetových stránek) nebo vydaná kvalifikovaná elektronická časová razítka. 

Informace o kvalifikovaných poskytovatelích služeb vytvářejících důvěru a jimi poskytovaných kvalifikovaných službách vytvářejících důvěru jsou k dispozici na adrese: https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx.

Seznam obsahuje rovněž certifikáty používané kvalifikovanými poskytovateli služeb vytvářejících důvěru pro účely vydávání elektronických časových razítek, které lze použít namísto kvalifikovaných elektronických časových razítek v souladu s přechodným ustanovením § 19 odst. 5 zákona č. 297/2016 Sb., dále certifikáty využívané pro účely vydávání certifikátů pro elektronické pečetě, na kterých jsou založeny zaručené elektronické pečetě používané v souladu s přechodným ustanovením § 19 odst. 2 písm. b) zákona č. 297/2016 Sb. a certifikáty využívané pro účely vydávání systémových certifikátů, na kterých jsou založeny elektronické značky používané v souladu s přechodným ustanovením § 19 odst. 2 písm. a) zákona č. 297/2016 Sb.

Jedná se o pokračování ve vedení seznamu podle § 9 odst. 2, písm. e) a § 6 odst. 2 zrušeného zákona č. 227/2000 Sb.

Certifikáty 1-25

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

1.

První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření

A.

Jméno RootCERT_Qica.pem Délka: 2265 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 4BFB ED36 68FC 2B0A B729 8EC0 53B5 3649 6E15 0AAE
MD5 297C 49A7 B63C B15A F3B7 0F45 2D3B 5132

B.

Jméno RootCERT_Qica.der Délka: 1630 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 6E32 893F 22A5 E1CD 9CD6 32E4 10E2 76FF 14B7 66BE
MD5 C3F3 5AB5 24C7 9276 634B 4DB4 E86A FE57

C.

Jméno RootCERT_Qica.txt Délka: 6256 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 AC46 FB40 E929 F12D 758A 0B8E 0192 516B 1B65 6C8A
MD5 5EAC 0082 F5F5 9E3D EAB4 0FE6 27BE 5ED2

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

2.

První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Vzhledem k tomu, že došlo k novelizaci zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb., vznikla poskytovateli povinnost vydat kořenový kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě označuje vydané kvalifikované certifikáty a seznamy certifikátů, které byly zneplatněny.
Certifikát má platnost od 1.6.2005 a První certifikační autorita, a.s. jej začala používat dnem 1.7.2005.

Výsledky ověření

A.

Jméno RootCERT_Qican.pem Délka: 1550 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 0E3B C53F F3B7 F040 AC91 4733 4FD5 7D11 6E82 5628
MD5 9128 E8BB F5F7 A72E 7D2D 7702 6C92 4395

B.

Jméno RootCERT_Qican.der Délka: 1084 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 9866 58B9 4448 A2A0 85F9 7B06 0F85 10AC D4AA D4B5
MD5 5FF2 D99B 7E64 EBF4 A1A5 5EF2 D45D A293

C.

Jméno RootCERT_Qican.txt Délka: 4931 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 E797 543F 6ECE 924C 9FAA 3D80 C7DB B896 5F4F CFD5
MD5 AB83 9563 DA4A 1BA7 B941 22CE 671E A9D1

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

3.

Česká pošta, s.p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření

A.

Jméno postsignum_qca_root.pem Délka: 2199 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 3BCB 0BEA EB9E 95BB DFD3 AC96 9102 066B F49D 4C37
MD5 4D3A 8498 3AE6 B114 3643 90EA 66E4 3377

B.

Jméno postsignum_qca_root.der Délka: 1582 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 AF3B 84BA 3437 63BB BE03 6C76 5A44 119E 48B5 2D34
MD5 385F 2FBD BC06 F7B0 28ED F21C 86AC 2E05

C.

Jméno postsignum_qca_root.txt Délka: 4057 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 A50D C93D 29D1 47E3 F804 555B 52C8 C9B6 21AA 8877
MD5 4F99 D35F 3134 F1D2 64FA 4FB0 AA39 B0E7

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

4.

Česká pošta, s.p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření

A.

Jméno postsignum_qca_sub.pem Délka: 2204 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 F003 37C6 474C 06BD 099C F863 5D5C 8DA7 FABD 76EB
MD5 3F1B C084 80B0 7B70 8B74 B94E 0F51 D9F4

B.

Jméno postsignum_qca_sub.der Délka: 1586 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 1BDB 87C4 8102 977C A277 65E9 CCA4 1424 6C6D 88A2
MD5 5ACB F806 A17D B75D 93AD BB9A 4E54 EFB8

C.

Jméno postsignum_qca_sub.txt Délka: 4063 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 7E2D F680 722F E209 2B08 A744 4166 87B6 C4C4 B0C0
MD5 CCAD 9144 6635 5071 5C44 19BA 56AC D7F9

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

7.

eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření

A.

Jméno rca.pem Délka: 2382 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 6D8D 2C6F A10D FF7C 799D A42C 52AD DFD0 8620 D8CD
MD5 D5C7 340D 88CF 688F 1480 E7B6 4795 F42C

B.

Jméno rca.der Délka: 1701 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 62A6 9CFB 4E93 1829 7E83 F94B FFEB DD1A E5F3 1E3A
MD5 1C14 914D 9C8E 9F27 477D 7927 4829 5D7E

C.

Jméno rca.cp1250.txt Délka: 6556 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 2F37 0C8F 4159 94E0 216C 24F8 6B31 C7B6 039B 199B
MD5 A0F7 F938 3C16 C98D 288F 4E8E 9CB2 9FEA

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

8.

eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření

A.

Jméno aca.pem Délka: 2752 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 455A 2841 7727 8AF2 54C3 9BE0 D5D7 FBDD 896F BB9B
MD5 162B 7C39 2F69 3061 E6FD 90C0 2380 5D4B

B.

Jméno aca.der Délka: 1970 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 CBC5 8D41 87F2 4206 955E 6A8B 28AA 2E80 D4D8 E3FD
MD5 730C EA1A D77C 87D8 9F0C FE76 F868 0A15

C.

Jméno aca.cp1250.txt Délka: 7094 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 EE6C C356 B6AF 1125 3BCD 7D2E FDE9 AAFC CC46 8027
MD5 68B6 19D7 3ABB B13D DEE8 0AC6 D8C8 21C5

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

9.

První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 1.2.2006.

Výsledky ověření

A.

Jméno qtsa.pem Délka: 1840 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 FF22 28C6 7481 517F 414D 0C74 B494 AE08 804C 20F1
MD5 5EA1 F4A7 121D 8E26 AA52 EDA8 3199 7A3B

B.

Jméno qtsa.der Délka: 1296 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 9EFD B496 DF7A 9F02 0370 119F 9E1C 8398 7DE9 F46C
MD5 12B7 132C A653 6313 E656 EEC4 D315 743D

C.

Jméno qtsa.txt Délka: 5644 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 A2E5 592D 9051 D008 1D5D D3AF 8461 DF3F A939 E4B2
MD5 1C20 2939 E5F7 3035 EE25 665D 6541 AAED

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
10. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 4.10.2007.

Výsledky ověření
A. Jméno qtsa1.pem Délka: 1813 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 131D AD4E FBA8 7727 4B53 3586 8857 54B0 5FC5 8E9C
MD5 CB36 700C BAF4 7CEB B22B AFA5 0A8D 0A85
B. Jméno qtsa1.der Délka: 1294 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 0BF6 BC28 7E42 1328 0C79 DB29 C3DC 849D 9FC8 FCCE
MD5 0758 724A 31B8 F873 3F23 101D 2D25 927F
C. Jméno qtsa1.txt Délka: 3812 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 BAA3 F6E3 D69E 239E 33C4 EC28 3A5D 6E52 81DD 6112
MD5 A156 7116 4CE9 3F20 1A64 AE25 8FA2 2C1A

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
11. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Certifikát má platnost od 1.4.2008 a První certifikační autorita, a.s. jej začala používat dnem 3.8.2008.

Výsledky ověření
A. Jméno qica_root_20080311.pem Délka: 1529 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 76D0 C339 635D 4F2A 020B C4ED 970D 9165 7444 40BF
MD5 6A45 9538 029C CEF5 CC5D 8C7B E76A 84A1
B. Jméno qica_root_20080311.der Délka: 1085 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 6490 2AD7 277A F3E3 2CD8 CC1D C79D E1FD 7F80 69EA
MD5 48D1 1E62 7801 C26E 4369 A42C EE13 0AB5
C. Jméno qica_root_20080311.txt Délka: 4846 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 E8E6 9BAC 4C9A 9C3A E7A8 E65C F478 FBEF 36D8 44DB
MD5 42AD E0B8 02ED 2A60 9884 4D89 A15E C707

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
12. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 20.11.2007.

Výsledky ověření
A. Jméno QTSA2.pem Délka: 1809 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 5315 F2C3 B829 E3A1 A3EA 7676 D0FB 462B E4A1 FEB9
MD5 6143 DFB1 F76F F77C F345 5933 A4EA 84F5
B. Jméno QTSA2.der Délka: 1294 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 31C5 4614 31B6 F01D EDA4 A56C CE4D E5EF FF93 2F00
MD5 EB49 1967 AEBE 9180 8BAE A3D5 3C67 6928
C. Jméno QTSA2.txt Délka: 5541 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 C1D5 375B 11AC 5EBC 4B74 C1B6 FEBD 76F0 EF5E 7CB5
MD5 B6AF 01DE E11D AC48 1A9A 6A31 631E 2858

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
13. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 22.6.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno postsignum_tsa_tsu1.pem Délka: 2564 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 0DE6 DCF0 99B1 34D7 46BF 9E04 8A4F A92E F12D C823
MD5 3F6D CDF3 E424 A7D1 4ECD D320 45FB 37E7
B. Jméno postsignum_tsa_tsu1.der Délka: 1822 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 4DF1 599E 7B2A A1F7 EA66 6DF5 D998 D0C9 08CE 23C9
MD5 FBC2 D601 D3BF 6C34 BDAE 9EA7 30AE AF3B
C. Jméno postsignum_tsa_tsu1.txt Délka: 4404 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 1317 615D D24A 85F3 016E 7669 0E9E A97F 09A7 5288
MD5 6225 886E 0203 2CEE 644D 967C 04E4 F949

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
14. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 22.6.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno postsignum_tsa_tsu2.pem Délka: 2564 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 459C 2F9D 40AA A066 432D F85B 1C31 FCB0 3ADE C8D5
MD5 EDE8 2602 29D8 2DCA CCA5 30CF 1E67 BB33
B. Jméno postsignum_tsa_tsu2.der Délka: 1822 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 86A6 92C7 63CD 2B3C 960D BD9D 5F1C 39B6 787B 935B
MD5 F27E 9706 21C9 EA05 D485 C28B 3BEF B7D8
C. Jméno postsignum_tsa_tsu2.txt Délka: 4404 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 3FC2 5197 E97D 8E4B 4EF9 4AD8 3ADE 9AD9 4AF4 E42A
MD5 B523 E308 A9D2 C49A 9AEC C601 FC8D D745

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
15. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 25.6.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno postsignum_tsa_tsu3.pem Délka: 2564 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 3B6B A808 F2CA B771 3B63 5E36 A654 DFAB 4EC4 DBB7
MD5 AAD3 4D5A 531B FD5F F6F2 FDD4 BB90 869E
B. Jméno postsignum_tsa_tsu3.der Délka: 1822 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 3103 4E04 4A26 BA14 7353 0B41 EDDE C867 6D23 E500
MD5 CB7D BF31 7F00 3B07 2937 E7D5 98D9 119B
C. Jméno postsignum_tsa_tsu3.txt Délka: 4404 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 90CA 7B8E DD68 E52D 9414 591A 15C0 4DB7 B77F E280
MD5 B611 A5B8 4128 3C79 8D4C 443B 3216 DEFF

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
16. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Certifikát má platnost od 1.9.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno qica_root_key_20090901.pem Délka: 1838 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 17C2 0957 B114 B7F5 E2EB 87E1 5686 3A7D B6AE A203
MD5 B617 3AA5 F266 5682 F408 E474 6B44 89B5
B. Jméno qica_root_key_20090901.der Délka: 1314 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 D244 1AA8 C203 AECA A96E 501F 124D 52B6 8FE4 C375
MD5 8D63 9B56 C114 E4EE 9A12 8586 1190 82A3
C. Jméno qica_root_key_20090901.txt Délka: 3586 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 397A D74F C918 32D4 497C 99D8 2932 A475 02E8 4F27
MD5 2DA6 2420 18EE 5B75 9E6F 9746 DDE2 3501

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
17. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 21.12.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno TSA1.pem sér. č.: 10516812                  Délka: 2228 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 E850 3EBB 536D 9771 D2E6 D802 8F38 F3BF
SHA-1 8585 65D4 7F65 2EFF 525C AE8B 5D6C 90AA 5089 E03F
SHA-256 E853 61B0 187C 1608 1ACE 7742 0AD5 2DAB
338B A050 FF36 C5EC 3767 B674 50BD 493B
B. Jméno TSA1.der sér. č.: 10516812                  Délka: 1600 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 184B BC54 A916 2545 4EFF 4005 40E6 C8A8
SHA-1 0EF7 245F E5D8 24B2 F8A0 A3B5 1D33 347E 44F6 EEBF
SHA-256 D3FD 94CE 11B8 BEC7 E7B0 8FC0 65D5 133A
1207 E84D 4E69 A507 0594 21C7 2E80 C3FC
C. Jméno TSA1.txt sér. č.: 10516812                  Délka: 4325 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 491C 232C 99B9 DF68 F4A6 0071 E034 499E
SHA-1 F1EB 14D2 FF50 9BC0 1448 C609 F4F3 DE77 3F3B A6D1
SHA-256 C490 3C18 05AF 568B 77D8 C8CE A3C0 BB41
6F60 FE6D A654 9930 7628 2D56 12A5 FF47

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
18. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 21.12.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno TSA2.pem sér. č.: 10516813                  Délka: 2228 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 8321 CDDC B9AD 1FCF 9F30 B694 D1B4 AEBC
SHA-1 1FD6 458C 6C0E 0D3F CDBC 45CC 63C9 24E3 AF84 0ED8
SHA-256 A1F1 A106 EB8D D3B2 17CA 655D 9C69 DD16
8259 A7A6 6954 E2D0 AD7C F995 A357 69E2
B. Jméno TSA2.der sér. č.: 10516813                  Délka: 1600 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 9087 3058 39F0 8B41 77AC 966C A543 A805
SHA-1 F409 747D A93C 173D 8B83 CBA0 2DEB 3BFD 9DAA 1276
SHA-256 2B97 10EC C9E7 5BFA 73AB 355C 18FB C958
73A5 6640 614D A4AA 12A5 21F9 9E1B 3EE3
C. Jméno TSA2.txt sér. č.: 10516813                  Délka: 4325 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 331E BB13 974E 6E50 FEA3 54F6 A3DE FB4F
SHA-1 7B1F 1FCE 069D E845 6C0C D9BF 8853 74C6 660E 5815
SHA-256 B76A E5B4 7E99 F255 7CAF 8C4E EA50 EBF1
D38E 0ED7 0B4E 2F7A A87E D698 AEE3 4048

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
19. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 21.12.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno TSA3.pem sér. č.: 10516814                  Délka: 2228 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 7ED8 A05C 0FD8 969D 591B 562B B4CA AB23
SHA-1 1787 6A4C BCB1 1401 CFB8 FA8E 5D9F 7A4C 01A4 7ADC
SHA-256 7F74 66D2 063C D778 7876 4B71 AA4F AFF1
E6EC 7566 D655 41C0 B4AC D18E 6E78 2F42
B. Jméno TSA3.der sér. č.: 10516814                  Délka: 1600 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 5E90 800D 66C0 F2D3 1AA5 0623 0FE4 28D0
SHA-1 C0B1 76CA F77D B903 3EC0 B920 C49E 6967 D7AE 0FDF
SHA-256 7D55 13DA 0E92 0825 886B 5D3C F4C3 8196
A52C 9941 033B FD13 07E4 83A3 40BD 45BA
C. Jméno TSA3.txt sér. č.: 10516814                  Délka: 4325 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 3FCD 0EF9 5331 21E1 F291 C74A 5C8D C15A
SHA-1 0C54 4EBA 577D CCF6 E493 80B7 DCF7 372A F7EF CD05
SHA-256 5E07 A567 E1A6 EC49 D9A8 2C91 884F A60D
9E0E 2231 78E3 E7C5 FE36 3A74 3509 473C

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
20. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 27. 1. 2010
A. Jméno postsignum_qca2_root.pem sér. č.: 100                  Délka: 2004 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 E3CD A846 DEEA 8FD3 781F B720 C4FC DB5C
SHA-1 B680 B039 517B B935 D691 25EF 958C 75DD 1A42 4D37
SHA-256 9527 2929 1C6D 55EF 53E7 B6EE 2207 04F1 F400 561E D8B7 A6DE 047A 29C1 1E27 E0C2
B. Jméno postsignum_qca2_root.der sér. č.: 100                  Délka: 1440 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 5973 6628 512B 98B4 10FF 7D06 FA22 D6C8
SHA-1 A0F8 DB3F 0BF4 1769 3B28 2EB7 4A6A D86D F9D4 48A3
SHA-256 AD01 6F95 8050 E0E7 E46F AE7D CC50 197E D8E3 FF0A 4B26 2E5D DCDB 3EDD DC7D 6578
C. Jméno postsignum_qca2_root.txt sér. č.: 100                  Délka: 3948 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 ED3F A8B7 C7A4 7CA1 797A 3767 AC26 0A1C
SHA-1 4621 E9C1 E862 7716 F28E E61E B6C2 3013 7DBB 7454  
SHA-256 0285 0E43 B3DD 6075 2EB4 5AF9 83F6 C25F 9303 B995 2B9B 69CB 8B98 2E35 F851 FD4E

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
21. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 27. 1. 2010
A. Jméno postsignum_qca2_sub.pem sér. č.: 113                  Délka: 2269 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 B8D7 7E2D DCC7 FABC 2D6D 6592 7F1D 1AB4
SHA-1 56A8 4D38 9F04 F39C 26DB A1F3 D530 C0C3 96D2 A8AE
SHA-256 9919 78CB 1832 BF67 B2E1 5E71 08CD 0A41 12EE C8AA 7E15 0BA9 897F 0D83 11B7 7EEC
B. Jméno postsignum_qca2_sub.der sér. č.: 113                  Délka: 1635 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 2121 16F8 61E5 534E EA3C 0F8B 1B22 2ECE
SHA-1 1004 E08A 7E0D DFA6 FD1C 2CF2 9C49 0C48 5390 BF3D
SHA-256 3AE4 F4DE 5F3E 2070 A118 45BD FE6D CA6E 412B B7E4 ED84 FD4F 1B7B 496C ADFF 2CAC
C. Jméno postsignum_qca2_sub.txt sér. č.: 113                  Délka: 4231 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 BA53 D98A 8426 2ADB EFE2 C93E A8C5 6663
SHA-1 02B4 156C 2929 5586 51CD D609 1F4B 3057 0448 3B7A
SHA-256 3199 27BF 1C69 C026 8C3D 0B0C FCF3 0BF3 1526 1C14 5CE2 88E9 5221 4830 4872 678A

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
22. eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 4. 3. 2010
A. Jméno root2.pem sér. č.: 2033170326                  Délka: 2424 byte
(0x792FB796 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 FB36 207E FB4E D97A 0364 03A1 717F BB8E  
SHA-1 A630 3758 3F2E A340 1F92 F1FD 7447 F746 4E8F B4A1 
SHA-256 A4E8 042F 7CAB A121 AF34 CB4E 477C 644D C16F 8E06 058A 4DB0 F925 EC7C 1FC7 467B 
B. Jméno root2.der sér. č.: 2033170326                  Délka: 1729 byte
(0x792FB796 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 0583 6781 977A 40AF A9BE 140A 88B5 7FD5 
SHA-1 8CAD 7F70 32D3 479A 2001 161B ED21 E88 2 9197 323A 
SHA-256 B487 6BB5 D3C4 96AE BD42 0AA0 DE46 9DA2 28F2 80EF 9958 0AEF AB46 20C6 FFC3 DA5D 
C. Jméno root2.txt sér. č.: 2033170326                  Délka: 6691 byte
(0x792FB796 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 5FD8 A0E0 5685 0503 0803 E502 1491 C6D4 
SHA-1 C0F3 96C7 6F1A E8C6 CECD 63AE FD19 21C2 3825 65DD 
SHA-256 F7D1 17F9 C126 5C3F E068 5FEC 1974 3E6C 2279 E9C2 2827 31A9 BCEC 9E76 2AD6 F61D 

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
23. eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 4. 3. 2010
A. Jméno aca2.pem sér. č.: 148224687                  Délka: 2432 byte
(0x8D5BAAF hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 1D77 5027 7404 37AB 47A7 2417 6F42 CFB5 
SHA-1 0ED0 D803 2FD9 1228 06AE 5E3F C871 AA0A FB8C 78B4 
SHA-256 00A6 A636 B863 CB21 7387 E2FC E73B 58A2 3148 9574 0156 358F 9C3F 3A9A 4B73 1616 
B. Jméno aca2.der sér. č.: 148224687                  Délka: 1736 byte
(0x8D5BAAF hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 3CEB 4DA7 B429 B039 CBBA 847E A27F 1683 
SHA-1 15C3 D9FC 1C8A 9E8E D4B3 F767 F372 46C5 929F 9829 
SHA-256 0AF0 9567 AEFB 2E6B 8C76 FE45 9CF2 CCE0 D518 2A6D 093D 01BE A21C 6423 EDC4 7B46 
C. Jméno aca2.txt sér. č.: 148224687                  Délka: 6709 byte
(0x8D5BAAF hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 37D6 3DE6 E07F C07B 51BD 9164 E3E1 041A 
SHA-1 D0E0 2218 C70C 192C 975D 9F03 BE7E 383D 4CA7 6911 
SHA-256 7C11 14B1 E924 E17D 4E29 90C8 FE9F 3CFE 3B65 6D72 149E 9ADA F8F7 D8A2 FBCD 2572 

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
24. eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 31. 5. 2010
A. Jméno TSA1.pem sér. č.: 491568712                  Délka: 2167 byte
(0x1D4CBE48 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 C482 2F8E 560F 0C46 FB50 DD1C 7331 1C4D
SHA-1 9323 7B79 87A5 2BCB 0E65 3760 09FE 588A 8724 3BBD
SHA-256 F74C AD03 EE5A 06AB 48D6 A728 75C8 BA6E A1E9 0FF7 3138 CC6B 4524 DA0D 7A10 147C
B. Jméno TSA1.der sér. č.: 491568712                  Délka: 1560 byte
(0x1D4CBE48 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 A658 6619 11A4 5513 5D09 7403 D608 CFBB
SHA-1 1BC5 B6FF E0DC 3DD7 75CF 3E58 3784 F1C9 3A85 8C8C
SHA-256 4932 3A9A F5B8 D4FB 79F2 8376 6C22 351A 0A72 5BD2 1C47 28EB 8CF1 CA52 4955 F0A5
C. Jméno TSA1.txt sér. č.: 491568712                  Délka: 6284 byte
(0x1D4CBE48 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 8852 B09C 7AC7 5680 4E19 8DAE F904 4786
SHA-1 0C7E 30C3 4281 AB84 44DC 8022 37E9 B9F5 19CF 8F61
SHA-256 126D E29E CB24 4B4A 92D7 CBAD D2EA 680E 9B79 BB7A AC1E 9E57 3445 BAD9 2670 BE10

.

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
25. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 13. 7. 2010
A. Jméno postsignum_tsa_tsu1.pem sér. č.: 1042771                  Délka: 2338 byte
(0xfe953 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 2CFC 25AB 711D C730 9C33 3247 B1B1 C61F 
SHA-1 2688 DADE 6D13 8D52 CBAF 340D 2ED8 0FE2 7F65 06BA 
SHA-256 3B59 8EF7 9977 8371 5338 8D35 B86C 90EC 1423 F25B D0D6 7699 53E4 C6BA AE51 35B0 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu1.der sér. č.: 1042771                  Délka: 1685 byte
(0xfe953 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 B8BE FA24 2416 4455 5509 72D4 6C91 C266 
SHA-1 9FA9 E517 05FE F488 BEAE 2C55 C6EA C3F7 D84C 390C 
SHA-256 FCE4 646B 4C6A 7ACD A7FD 7703 70A2 CF18 A5D2 6489 A465 1435 A095 78B0 5D89 A75A 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu1.txt sér. č.: 1042771                  Délka: 4341 byte
(0xfe953 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 20D2 8BB0 ACCA 4B32 43E5 E97A CE01 027A 
SHA-1 7204 1427 6D64 EC1F 2C29 DEF1 D3F1 721C 403B 6146 
SHA-256 0BFA EAC0 F6CB B0FD 7A6B 40F4 2B17 7A99 F7A2 B8EF BA94 D1C0  

  

Poznámka:

Zveřejněné otisky slouží k tomu, aby před instalací certifikátů kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru byla možnost porovnáním otisků zjistit, zda:

  • certifikát byl skutečně ověřen Ministerstvem vnitra,
  • zda certifikát byl vydán příslušným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru

  


Odbor eGovernmentu, 28. června 2022

vytisknout  e-mailem