Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Setkání stálé zvláštní pracovní skupiny CITES

Ve dnech 28.–29. dubna 2014 se sešla Stálá zvláštní pracovní skupina řešící aktuální případy trestné činnosti páchané proti životnímu prostředí v oblasti CITES. Skupinu tvoří pracovníci České inspekce životního prostředí, Celní správy, Policie ČR a Ministerstva vnitra. Stálí členové skupiny se podílejí na vyšetřování závažných případů nelegálního nakládání s chráněnými druhy. V současné době narůstají záchyty nelegálních exemplářů nosorožčích rohů, tygrů, slonoviny, preparátů tradiční čínské medicíny a různých potravinových a kosmetických doplňků. Pracovní skupina na tomto svém jednání diskutovala aktuální případy neoprávněného nakládání na území ČR. 

 

Obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin reguluje na mezinárodní úrovni úmluva CITES, k jejímuž dodržování se Česká republika zavázala od 1. 1. 1993. Tato regulace byla zavedena kvůli efektivnější ochraně některých druhů před vyhubením. Jejich odchyt či sběr ve volné přírodě je jedním z nejzávažnějších faktorů ohrožujících tyto druhy na přežití. Regulace obchodu je prováděna systémem vývozních a dovozních povolení (tzv. permity CITES), která vystavují příslušné výkonné orgány členských zemí (v ČR Ministerstvo životního prostředí). Tato povolení jsou nutná při přechodu exemplářů CITES přes hranice států. V případě, že obchod ohrožuje daný druh na přežití, nejsou povolení vydána. C ITES se vztahuje na živé organismy, ale také na jakékoli jejich části či výrobky z nich. Mohou to být výrobky z kožešin, kůží a kostí chráněných zvířat, sošky a řezby ze vzácných dřevin či slonoviny, výrobky tradiční asijské medicíny obsahující výtažky z chráněných živočichů či rostlin, gurmánské speciality aj.

Nelegální obchod však neohrožuje jen existenci volně žijících populací chráněných rostlin a živočichů, ale přináší sebou i další rizika, především ohrožení zdraví obyvatel přenosem chorob při nekontrolovaném dovozu z exotických zemí do Evropské unie (ebola, SARS, ptačí chřipka, mor atd.).

Hlavním důvodem stále probíhajícího nelegálního obchodu jsou ceny za jednotlivé exempláře, kterých je ve volné přírodě omezené množství (např. cena za 1 kg nosorožčího rohu se pohybuje okolo 800 tisíc Kč, papoušek Ara Learův má hodnotu více než 1 milion Kč). Od toho se také odvíjejí výnosy z této trestné činnosti, které jsou odhadovány na miliardy amerických dolarů ročně.

Společné setkávání zástupců výkonných složek umožňuje efektivnější vyšetřování a postih této trestné činnosti. Všichni zástupci jednání se shodli, že je nutné se této problematice nadále intenzivně věnovat a vyčlenit k tomu patřičné finanční i personální prostředky.

vytisknout  e-mailem