Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Setkání asistentů pro jednání s policií a dalšími úřady

Ve dnech 7. – 8. dubna 2010 proběhlo v Solenicích pracovní setkání pracovníků Ministerstva vnitra, styčných důstojníků Policie ČR pro menšiny, sociálních pracovníků a zástupců nevládních organizací (Člověk v tísni, Drom, Vzájemné soužití), provozujících metodu sociální práce „asistent pro jednání s Policií ČR a dalšími úřady“.  

Jednalo se o první setkání tohoto druhu na celorepublikové úrovni. Obsahem setkání bylo vzájemné představení jednotlivých spolupracujících aktérů, předání příkladů dobré i neosvědčené praxe a příprava materiálu „Metodika činnosti asistentů při jednání s policií a dalšími úřady“. Součástí byla také realizace workshopů zaměřených na danou problematiku.
 
Fenomén sociální exkluze postihuje v současnosti stále více regionů České republiky. Sociálně vyloučené osoby se přizpůsobují podmínkám prostředí, ve kterém žijí a osvojují si specifické vzorce jednání, které jsou často v rozporu s hodnotami většinové společnosti. Důsledkem je vyšší míra zločinnosti. Pro toto prostředí jsou typické specifické druhy trestné činnosti např. lichva, vydírání, omezování osobní svobody, výroba a distribuce drog, kuplířství, obchod s lidmi, majetková kriminalita, aj.
 
Ministerstvo vnitra a Policie ČR se systematicky zabývají problematikou policejní práce ve vztahu k menšinám od roku 2003. Aktivně se snaží o zlepšení podmínek v sociálně vyloučených lokalitách. Návrh na zřízení mechanismu asistenta policie byl inspirován nástrojem francouzského policejního sboru, který vykonává práci v lokalitách, kde je soustředěno větší množství příslušníků etnických menšin. Tento asistent pomáhá policii lépe se orientovat v dané komunitě a umožňuje navázání kontaktů „zevnitř“ komunity.
 
V současnosti v České republice působí celkem 17 těchto asistentů, kteří jsou buď zaměstnanci nevládních organizací (Člověk v tísni, o.p.s., Vzájemné soužití, o.s. Drom, p.o.) nebo samospráv (Sociální služby Karviná, p.o., Magistrát města Cheb). Asistenti fungují v Plzni, Brně, Olomouci, Karviné, Ostravě a Chebu. Mechanismus je financován z rozpočtů měst a krajů, prostředků MPSV na sociální služby či prostřednictvím Evropského sociálního fondu.
 
Cíle služby:
 
  • Pomoc při stabilizaci bezpečnostní situace v sociálně vyloučeném prostředí.
  • Navázání důvěry a kontaktu obyvatel sociálně vyloučených lokalit s Policií ČR.
  • Pomoc obětem trestné činnosti při uplatnění jejich práv a následného řešení jejich situace.
 
Během dvoudenního setkání si všichni účastníci také vzájemně předali své poznatky a zkušenosti.
 
 
Pavel Novák
zástupce ředitelky odboru a tiskové mluvčí
Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem