Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Servisní podpora pro správu systému serverů

Č.j.: MV- 76140/SIK5-2011 

Odbor provozu informačních technologií a komunikací (OPITK) Ministerstva vnitra vyhlásil dne 18.3.2011 formou veřejného výběrového řízení (VVŘ) na elektronickém tržišti pro veřejnou správu AllyTrade veřejnou zakázku malého rozsahu na služby v oblasti ICT pod interním číslem 11_00332.
 
Předpokládaná cena plnění zakázky je:
 
500.000 Kč bez DPH, tj. 600.000 Kč včetně DPH 20%.
 
Termín pro podání nabídek je do 22. 7. 2011 do 10 hodin
 
Odkaz na elektronické tržiště: www.allytrade.cz
 
 
Odbor provozu informačních technologií a komunikací (OPITK) Ministerstva vnitra vyhodnotil nabídky podané do veřejného výběrového řízení (VVŘ) na služby v oblasti ICT vyhlášeném na elektronickém tržišti pro veřejnou správu AllyTrade pod interním číslem 11_00336.
Dne 29. 7. 2011 byla na předmět plnění uzavřena smlouva o technické podpoře s poskytovatelem  Továrna na dokonalé programy, s.r.o.
 
Záznam o průběhu VVŘ včetně vyhodnocení nabídek a naskenovaná uzavřená smlouva o poskytování podpory jsou přílohou tohoto oznámení.
 
Odkaz na elektronické tržiště: www.allytrade.cz
 
Ludmila Burgetová
Oddělení obchodní a skladového hospodářství OPITK

vytisknout  e-mailem