Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář projektu „Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů“

V rámci projektu „Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů“ se ve dnech 17. – 19. prosince 2014 uskutečnil ve školicím středisku Zařízení služeb Ministerstva vnitra Červená nad Vltavou seminář pro specialisty z řad odboru obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování (OOK SKPV), krajských a městských ředitelství (KŘ a MŘ) a policistů z řad pořádkové policie (SPP) a odboru tisku a prevence. Zúčastnilo se ho celkem 78 účastníků a program zajišťovalo 15 lektorů – odborníků na problematiku trestné činnosti páchané na seniorech. Všechny prezentace byly zveřejněny na webových stránkách Policie ČR k výhradním potřebám policejních specialistů.
 
Jedním z největších přínosů semináře byla skutečnost, že se vůbec poprvé nad problematikou trestné činnosti páchané na seniorech společně sešli odborníci z řad kriminalistů a pořádkové policie. Jejich bezchybná spolupráce je naprosto klíčová pro důkazní řízení, což se projevilo při skupinovém řešení případových studií v rámci workshopu a následné obhajobě. Vedoucí skupin na závěr prezentovali optimální postup při řešení konkrétního případu legendy „vnuk“. Zadaný případ byl pro všechny skupiny totožný a právě to umožnilo metodikovi z OOK SKPV pplk. Ing. Jaroslavu Karáskovi, který workshop vedl, aby mohl se všemi účastníky rozebrat nedostatky v postupu obou složek, jak SPP tak SKPV. Výstup z workshopu byl tak mírně kontroverzní, nicméně umožnil, aby si všichni účastníci uvědomili, jak klíčová je pro následné trestní řízení kvalitní práce pořádkové policie. Dalším kladem bylo také to, že si obě složky mohly připomenout, jak pracují jejich kolegové, jaké množství úkonů musí provést, jakou roli hraje rychlost a kvalita práce a především osobní nasazení jednotlivců, jejich zájem o to, aby důkazy pro soudní řízení byly jednoznačné a umožnily potrestat pachatele.
 
K vysoké kvalitě semináře přispěla i účast státního zástupce a soudce městského soudu v Praze v pozici lektorů, kteří se na problematiku trestné činnosti páchané na seniorech zaměřují. Také účast kolegů z Policajného sboru Slovenské republiky byla velmi pozitivně hodnocena zejména s ohledem na zkušenosti s aplikací zákona o obětech trestných činů, v němž je (na rozdíl od téhož zákona platného v ČR) v současné právní úpravě senior explicitně uveden jako osoba požívající vyšší míry trestněprávní ochrany.
 
Dalším výstupem semináře je rozhodnutí pravidelně pořádat vzdělávací aktivity pracovníků obecné kriminality SKPV ve spolupráci se službou pořádkové policie, atak společně nacvičovat a prohlubovat doporučené postupy. Konkrétní formy společného školení na rok 2015 zajistí ředitel služby pořádkové policie spolu s vedením Policejního prezídia PČR. 
 
 
 
PhDr. Petra Binková, PhD., odbor prevence kriminality MV
 

lišta s logy.jpg

vytisknout  e-mailem