Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář o zkušenostech s elektronickými spisovými službami

Další ze série seminářů pořádaných v rámci projektu OPLZZ „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy“ se uskutečnil 23. září 2010 se v prostorách vzdělávacího střediska Institutu pro místní správu Praha v Benešově u Prahy. Seminář „Elektronické spisové služby a archivace – příklady dobré praxe“ uspořádalo Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Institutem pro místní správu Praha.  

Série seminářů navazuje na závěry konference eSvět: Quo vadis elektronizace veřejné správy, pořádané v říjnu 2009 a je určena územním samosprávným celkům, zejména starostům a ostatním členům zastupitelstev, organizačním složkám, příspěvkovým organizacím, manažerům a školitelům eGON center a dalším zájemcům ze státní a veřejné správy.
 
Úvodního slova se ujal projektový manažer Aleš Přichystal a představil projekt „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy“, jeho cíle a realizované i připravované výstupy. Další dva přednášející přinesli informace o implementaci elektronických spisových služeb v Plzeňském kraji - vedoucí oddělení metodiky a projektů e-Governmentu na tamějším krajském úřadě Eliška Pečenková osvětlila nástroje, kterými Plzeňský kraj pomáhá obcím při zavádění elektronické spisové služby a datových schránek, zatímco informatik Aleš Tuček posluchačům představil konkrétně regionální datovou síť Plzeňského kraje CamelNET. V následujícím příspěvku hovořil manažer zavádění eGovernmentu ve veřejné správě na MěÚ Bruntál Miroslav Pizur o svých zkušenostech s eSSL na Bruntálsku, shrnul pro a proti systémů elektronických spisových služeb a možnosti jejich financování. Vedoucí oddělení informatiky MěÚ Vyškov Radek Brázda se ve své přednášce věnoval spisové službě na MěÚ Vyškov a praktickým poznatkům z realizace jednotlivých projektů eGovernmentu v tamních podmínkách.
 
V odpoledním bloku vystoupil Oskar Macek z Ministerstva vnitra ČR a společně se Stanislavem Fialou ze společnosti Gordic představili Spisovou služba MV ČR a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek v ČR. V závěru semináře přednášející odpovídali na dotazy posluchačů a přítomní si vyměnili své další zkušenosti se spisovými službami na svých úřadech.
 

Seminář proběhl v rámci projektu Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/38.00001


odbor efektivní veřejné správy, 12.11.2010

vytisknout  e-mailem