Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář Limity a rizika dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech a krizových stavech

Dne 7. prosince 2010 se v hlavním zasedacím sále Ministerstva vnitra na Letné konal seminář s názvem „Limity a rizika dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech a krizových stavech“.  

Jednání zahájila Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality, který má v gesci aplikaci zákona o dobrovolné službě a pracovní seminář na podporu dobrovolnictví organizoval. Konstatovala, že seminář se koná krátce po 5. prosinci, který je Mezinárodním dnem dobrovolníků, a krátce před začátkem roku 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Uvítala toto setkání jako příležitost k výměně názorů a zkušeností odborníků v dané oblasti. Uvedla, že ač si práce dobrovolníků ve prospěch společnosti zaslouží úctu a obdiv, nejsou pro ni vždy uspokojující podmínky a obecně nebývá příliš doceněna. Povědomí lidí by mohla vhodně ovlivnit větší informovanost veřejnosti a vytváření příznivého mediálního obrazu dobrovolnické služby a těch, kteří se jí věnují.

Programem, ve kterém vystoupili zástupci nestátních neziskových organizací, přestavitel Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra a reprezentanti dvou komerčních firem, provázel zkušený a dlouholetý odborník na danou problematiku Vítězslav Vurst, B.Th.

Svou činnost v oblasti dobrovolnictví a získané zkušenosti z účasti při řešení mimořádných událostí, kterými byly především povodně, představili Josef Koláček z občanského sdružení Adra, Mgr. Lenka Černá z Dobrovolnického centra Ústí nad Labem, Jiří Sucharda za Sbor dobrovolných hasičů města Vandsdorf a Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, MUDr Jaroslav Hornych z Českého červeného kříže a Mgr. František Bublan z Charity Česká republika.

Komplikované problematice podmínek pro uvolňování dobrovolníků zaměstnavateli, které upravuje Zákoník práce a další prováděcí předpisy, se ve svém vystoupení věnoval Mgr. Zdeněk Schmied z Ministerstva práce a sociálních věcí. O zkušenosti z praxe konkrétních firem se podělily Květa Przywarová ze Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., a Simona Kaňoková za firmu ČEZ, a.s.

Složité otázky uvolňování dobrovolníků ze zaměstnání pro činnosti z důvodů obecného zájmu byly i náplní panelové diskuse v odpoledním bloku semináře.

Na závěr jednání seznámil Mgr. Radek Jiránek z odboru prevence kriminality s plánem příprav nadcházejícího Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, jehož hlavním gestorem se stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhl ustavení pracovní skupiny odborníků, kteří se zabývají poskytováním dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech a krizových stavech a vyzval účastníky semináře k zaslání návrhů na kooptování zástupců svých organizací.

Účastníci semináře se shodli na tom, že nejenom dnešní, ale i další setkávání odborníků k dané problematice, jsou velmi užitečné a mohou prospět při řešení složitých otázek v oblasti dobrovolnictví zejména při mimořádných událostech a krizových stavech.

 
Fotogalerie ze semináře

 


odbor prevence kriminality, 10.12.2010

vytisknout  e-mailem