Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář autorizujícího orgánu (MV) pro autorizované osoby

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání -  oddělení autorizací a organizace, jakožto autorizující orgán pro povolání podle § 2 písm. k) a § 22 zák. č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), pod vedením ředitele odboru JUDr. Petra Nováka, Ph.D. uspořádalo dne 19. 10. 2021 odborný seminář pro autorizované osoby, které ověřují dosažení odborné způsobilosti fyzických osob pro profesní kvalifikace v působnosti ministerstva vnitra. Počítáme-li i loňskou on-line formu konání vynucenou celostátními opatřeními v důsledku pandemického stavu SARS-CoV-2, šlo v pořadí již o třetí akci Ministerstva vnitra tohoto typu.

V prostorách budovy v Praze – Letné se letos sešlo kolem 40 osob. Účast přijali zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu, Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a BOZP, resp. Hospodářské komory ČR. Účastníci během dopoledne vyslechli celkem 6 příspěvků orientovaných na ryze praktickou činnost autorizovaných osob (úskalí procesu autorizací, problematika autorizovaných zástupců, některé aspekty osvědčení) a na aktuální informace a vhled do souvisejících problematik (srovnávací analýza postavení bezpečnostních služeb v mezinárodním měřítku, NSK – evaluace 2021, NSK – nové profesní kvalifikace MV, aktuální vývoj a srovnání).

Stalo se již tradicí, že Ministerstvo vnitra, ačkoli není gestorem zákona o uznávání, na své akci umožňuje účast i dalším, spřáteleným autorizujícím orgánům. Tentokrát roli hostů přijali zástupci útvarů z Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva kultury vykonávající stejnou agendu v jim svěřených profesních kvalifikacích.

Zvyšující se zájem o tuto akci je pochopitelný. Seminář vytváří zatím jedinou a současně jedinečnou platformu k získání informací o daném typu dalšího vzdělávání, k vzájemné výměně názorů, příkladů dobré praxe a zejména k diskusi o společných problémech. Z osobního setkání všech zainteresovaných orgánů byl zřejmý tlak na novelizaci zákona o dalším vzdělávání, nebo alespoň na technickou novelu, která by odstranila právně i terminologicky překonané momenty 15 let starého zákona.

Atmosféra říjnového semináře se nesla v přátelském duchu, což umocňovala možnost osobního kontaktu spolupracujících osob po více než roce. Ohlasy na seminář byly pozitivní. Děkujeme všem za zájem a projevenou aktivitu.

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem