Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Šance pro regionální firmy

O otevřeném projednávání věcí veřejných a transparentním hospodaření, o pracovních příležitostech i šetrném přístupu k životnímu prostředí a především o odpovědném zadávání veřejných zakázek jsme hovořili s Mgr. Janem Farským, starostou města Semily.
 
Jak ovlivňují rodáctví a vzdělání výkon funkce starosty? Na jakých zkušenostech jste stavěl, když jste se stal prvním mužem města?
Rodáctví se ve mně s léty rozvíjelo, poměřovalo mne s místní historií i prostředím. Díky němu jsem postupně získal citový vztah k městu i jeho okolí a rovněž chuť měnit věci k lepšímu. Vzdělání mi usnadňuje toho dosáhnout. Zkušeností jsem moc neměl, dostávalo se mi jich v rychlém sledu ve světě byznysu a zprostředkovaně i politiky. Když i dnes musím v mnoha případech věnovat velkou pozornost získávání informací a podkladů, mívám problém se v tom iracionálním politickém světě orientovat. K tomu ještě zkušenosti potřebuji, i když nevím, jestli je vůbec chci… Měl jsem štěstí, že jsem se pracovně i osobně setkal s mnoha zajímavými, výjimečnými lidmi, od kterých jsem se vždy snažil co nejvíce naučit.
 
S jakým výchozím programem jste vlastně předstupoval před spoluobčany?…
Ideály mi dodala výchova a skauting, zkušenosti mimo práci jsem sbíral při cestování. To mi dodává dodnes i inspiraci a nadhled. Naše volební uskupení slíbilo lidem ve svém programu město otevřené, kvetoucí, bezpečné, spravedlivé, efektivní a kulturní. Předložili jsme seznam projektů, které chceme uskutečnit. Zavázali jsme se k absolutně otevřenému přístupu a transparentnímu hospodaření. Byla to změna, kterou lidé přivítali. Jestli se nám povedlo to splnit, poznáme už za rok.
 
Z čeho vycházíte při strategických úvahách o budoucnosti Semil a okolního regionu?
Slabinou města je nedostatek pracovních příležitostí. Ten ponejvíce vyplývá ze špatného dopravního napojení a nedostatečných prostor pro podnikání. Naopak silnou stránkou města je školství - sídlí tady tři různé střední školy. K přednostem patří čisté životní prostředí, bezpečnost, krásné území. V rámci možností proto město směřujeme k průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, šetrnému k životnímu prostředí a k možnosti naplnění kulturních, sociálních i sportovních potřeb obyvatel. 
 
Kde jste se setkal s konceptem tzv. odpovědného zadávání veřejných zakázek? Čím vás zaujal a co od něho očekáváte?
V Semilech jsme hned po volbách hledali způsob, jak finanční prostředky udržet co nejdéle v místě. Jak dosáhnout toho, aby městské prostředky posloužily ke zbohatnutí regionu. Odpovědné zadávání veřejných zakázek tímto směrem jde. Krátkodobě od tohoto konceptu očekávám úbytek nezaměstnaných v místě, dlouhodobě posílení místní ekonomiky. Vezměte si třeba bytovou výstavbu. Naším cílem je stavět co nejlevněji a pokud možno s místními firmami. Používáme transparentní výběrová řízení. Celý s nimi spojený proces – od vyhlášení přes hodnocení až po smlouvu - je možné sledovat na webových stránkách města. Před očima občanů defilují údaje o tom, kdo se zúčastnil výběrového řízení, kdo splnil požadavky k přijetí, kdo vyhrál, hodnocení dalších zájemců. Zveřejňujeme i ceny, které jednotlivé firmy nabízely. Velkou roli má časový faktor. Když se podaří zakázky vhodně načasovat, můžeme dosáhnout nižší cenu. Ještě důležitější je, že patřičný předstih dává šanci menším regionálním firmám. Samozřejmě, abychom takový přístup prosadili, musí naše rozhodnutí plynout z chuti jít nevyzkoušenou cestou a nebát se komplikací.
 
Co je na semilském způsobu veřejných zakázek nové a inovativní? Proč se zatím nerozvinul ve většině sídel?
Je to práce navíc a efekt je těžko měřitelný. Veřejné zakázky a jejich zadávání mají přísná pravidla, jsou velice sledované a udělat chybu je příliš jednoduché. A u nás je vše veřejnosti na očích, tedy i tlak na pracovníky je o moc větší. Mám ale štěstí, že na úřadě pracují kvalitní lidé, kteří to zvládají.
 
Jakou další systémovou podporu místního ekonomického a sociálního rozvoje považujete za pravděpodobnou? Co z toho plánujete v nejbližším období?
Na jaro plánujeme zavést tržiště místních produktů. Záleží jen na zájmu výrobců a občanů, jak často se bude na náměstí konat. Chystáme využití geotermální energie pro vytápění i energetické účely. Ve fázi prvotních úvah je zavedení regionální měny, která je velice oblíbená zejména v Německu.
Jsem přesvědčen, že omezením distribuce zdrojů bude posílena místní ekonomika, která bude méně závislá na výkyvech ekonomiky globální.
 
Text Jiří Chum
Foto archiv MěÚ Semily
 

 
Narodil se v Semilech, absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Bezprostředně po ukončení studia získával zkušenosti ve vrcholném managementu. Pracoval na Úřadu vlády České republiky jako poradce místopředsedy vlády pro ekonomiku, pak v jedné z největších firem v zemi. Hodně cestuje.

vytisknout  e-mailem