Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Samostatné oddělení systemizace a podpory bezpečnostních sborů

Vedoucí : Ing. Iveta Hlásecká – vedoucí samostatného oddělení systemizace a podpory bezpečnostních sborů
Telefon:  tel. 974 833 364
E-mailiveta.hlasecka@mvcr.cz

Působnost oddělení je vymezena v č. 31a) Nařízení ministerstva vnitra a společném služebním předpise náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydá organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.
 
Předmětem činnosti samostatného oddělení systemizace a podpory bezpečnostních sborů je:

 1. plnění koordinační úlohy v oblasti služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zejména v oblasti přípravy a tvorby právních předpisů, které upravují služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, a v oblasti jejich aplikace;
 2. příprava celkového návrhu systemizace služebních míst podle § 4 zákona 
  č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. počtu služebních míst, včetně počtu míst policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru zařazených v zálohách, a objemu prostředků stanovených státním rozpočtem na příslušný rok na jejich služební příjmy;
 3. zabezpečování úkolů v oblasti poskytování údajů o platech a služebních příjmech v ministerstvu, organizačních složkách zřízených ministerstvem, organizačních složkách zřízených zákonem, příspěvkových organizacích, policii a hasičském záchranném sboru do Informačního systému o platu a služebním příjmu vedeného Ministerstvem financí s využitím podkladů odboru personálního;
 4. vedení evidence volných služebních míst v bezpečnostních sborech s výjimkou zpravodajských služeb a evidence údajů o příslušnících těchto bezpečnostních sborů zařazených v záloze, odvolaných ze služebního místa a o příslušnících, kteří požádali o převedení na jiné služební místo;
 5. zpracování žádostí o vystavení protokolu doby služby pro účely přiznání výsluhového příspěvku příslušníků bezpečnostních sborů podle § 224 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 6. poskytování součinnosti odboru personálnímu při zpracování přehledů plánovaných a skutečných početních stavů resortu;
 7. posuzování popisů služební činnosti vykonávané policisty povolanými k plnění úkolů v ministerstvu v souvislosti s určením tarifních tříd;
 8. plnění funkce správce osobních kont v rámci správy naturálních náležitostí policistů povolaných k plnění úkolů v ministerstvu;
 9. plnění funkce odborného útvaru ministerstva v oblasti organizace výkonu působnosti policejního prezidia a organizační struktury útvarů policie;
 10. poskytování údajů o splnění podmínek pro vydání osvědčení válečného veterána policistům

vytisknout  e-mailem