Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Samostatné oddělení strategií a ESIF

Vedoucí oddělení:   Mgr. Iva Mittner Hejtmánková (pověřena řízením)
                                  Tel.: +420 974 817 673

Adresa:   Ministerstvo vnitra
                 Samostatné oddělení strategií a ESIF
                 Náměstí Hrdinů 3
                 Praha 4

Sekretariát:   Mgr. Jana Adámková
                       Tel.: +420 974 817 671
                       E-mail: jana.adamkova@mvcr.cz

Předmět činnosti samostatného oddělení strategií a ESIF:

Samostatné oddělení strategií a ESIF (SAK) vzniklo ke dni 15. října 2012, jakožto součást sekce pro mezinárodní vztahy, strategie a koncepce. V současné době je tento útvar přímo podřízen náměstkovi ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy Mgr. Jiřímu Zmatlíkovi.

Účelem SAK je zejména koordinace věcně příslušných útvarů MV v činnostech vztahujících se k víceletému finančnímu rámci Evropské unie a programovému období 2014–2020 na národní a evropské úrovni a taktéž vyjednávání národních priorit v působnosti MV pro víceletý finanční rámec Evropské unie a programové období 2014–2020 s Evropskou komisí. Předmětné oddělení dále plní úlohu věcného gestora pro programové období 2014 - 2020 u specifických cílů v gesci MV. Dalšími ze svěřených úkolů je koordinace přípravy a tvorby koncepčních a strategických materiálů MV, a to především materiálů vycházejících ze strategií Evropské unie, za jejichž koordinaci nebo řízení je zodpovědné MV, a to v případech, kdy není věcně příslušný jiný útvar MV.

SAK taktéž plní úlohu sekretariátu Koordinačního výboru Ministerstva vnitra pro programové období 2014–2020. Tento výbor byl zřízen za účelem zajištění přípravy programového období 2014–2020 a efektivního čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů, Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost.

V neposlední řadě SAK administruje tzv. Databázi strategií (dále jen "databáze") za resort Ministerstva vnitra. Databáze je celostátní funkční systém strategických a koncepčních dokumentů a patří mezi významné nástroje řízení. Slouží jak pro vyhodnocování a aktualizaci strategických dokumentů, tak i pro tvorbu dokumentů nových, dále k přehlednému zobrazení dokumentů, souvisejících opatření a cílů, indikátorů, zodpovědností finančních prostředků a pro sledování dopadu intervencí a také vzájemných vazeb. Provozovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Veřejný terminál je přístupný na http://databaze-strategie.cz.
 

Dokumenty ke stažení: 

  

Relevantní odkazy:

www.databaze-strategie.cz
http://www.mmr.cz/cs/Evropska-unie/Kohezni-politika-EU/Dokumenty

  

vytisknout  e-mailem