Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Salcburské fórum: Česko podepsalo bilaterální smlouvy se Slovenskem

Příprava rozšíření schengenského prostoru o Rumunsko a Bulharsko, problematika dalšího rozvoje Schengenského informačního systému druhé generace nebo politika EU v oblasti azylu a migrace. Především o těchto otázkách debatovali ve středu 13. května 2010 v Bratislavě představitelé ministerstev vnitra osmi členských států EU ze střední a východní Evropy, tzv. Salcburského fóra.  

Kromě uvedených témat se na jednání probírala také strategická vize Salcburského fóra do roku 2020 i posilování regionální spolupráce a východní dimenze v politice EU.
 
Českou republiku v Bratislavě zastupovala náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti Lenka Ptáčková Melicharová, která při této příležitosti spolu se státním tajemníkem Ministerstva vnitra Slovenské republiky Jozefem Bučkem podepsala tři smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.
 
Jedná se o:
  • Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996. Účelem této smlouvy je zejména změna charakteru státních hranic na hraničních vodních tocích z dosavadního pohyblivého na nepohyblivý. Smlouva vyžaduje před vstupem v platnost souhlas obou parlamentů.
 
  • Dohodu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci, která umožňuje příslušným orgánům obou stran výměnu tabulek s registrační značkou vozidla pro účely skrytých forem vyšetřování. Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu.
 
  • Prováděcí protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992
Protokol novelizuje úpravu sdílení informací z informačních fondů vzniklých v období společného státu. Zejména prodlužuje spolupráci v oblasti výdeje informací z bývalé federální manuální ústřední evidence obyvatel až do roku 2013. Protokol vstoupil v platnost dnem podpisu.

 

Odkazy do noveho okna

Salcburské fórum

Salcburské fórum 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem