Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Safer Internet

Cílem programu Safer Internet (Bezpečnější internet) je podpořit bezpečné využívání internetu (zejména dětmi a menšinami), boj proti nedovolenému, nechtěnému a škodlivému obsahu a zvyšování všeobecného povědomí v této oblasti mezi rodiči, učiteli a dětmi jako koncovými uživateli. Oproti předcházejícímu programu SaferInternet Plus je boj proti nelegálnímu obsahu rozšířen i na škodlivé chování (např. grooming) a rovněž zohledněny nové typy komunikace jako sociální sítě. V rámci programu jsou pravidelně podporovány rovněž tematické sítě zejména neziskových organizací zaměřených na ochranu dětí či průzkumy týkající se chování dětí a dospívající mládeže na internetu či vytváření znalostních bází. Celkový rozpočet programu pro léta 2009 – 2013 je 55 mil. €. 

Evropská komise (EK) se ve své strategii snaží pojmenovat příležitosti a rizika internetu ve vztahu k dětem. Děti stále více času tráví na internetu, je stále více technických možností se připojit, jsou běžné reklamní kampaně na nové výrobky a služby, které se zaměřují na děti. EK v této strategii poukazaje na to, že členské státy sice reagují na digitální problémy, ale chybí jednotný koordinovaný příspup. EK tudíž navrhuje, aby připravovaná opatření na vnitrostátní, evropské i odvětvové úrovni byla zahrnuta do celoevropské strategie, která rozvine základní požadavky a zabrání roztříštěnosti.
 
Strategie je postavena na čtyřech hlavních pilířích:
  1. podpora kvalitního internetového obsahu pro mladé;
  2. zvyšování informovanosti a posilování postavení;
  3. vytvoření internetového prostředí bezpečného pro děti; a
  4. boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí.
Strategie navrhuje řadu opatření, která má provádět Komise, členské státy i celý hodnotový řetězec tohoto odvětví. Strategie se soustřeďuje na myšlenku samoregulace, neboť v rychle se měnícím prostředí se takto nejlépe reaguje na problémy. EK za účelem monitoringu samoregulačních opatření oslovila nejvýznamnější společnosti působící na evropském trhu a utvořila CEO koalici (31 jejích signatářů). V rámci této platformy se pracuje na mechanismu hlášení škodlivého obsahu, nastavení aplikací dle věku uživatele, používání klasifikačních systémů obsahu, nástrojů rodičovské kontroly, odstraňování nežádoucího obsahu. Vzhledem k tomu, že jakékoli opatření vztahující se k problematice internetu vyžadují spolupráci jak regulačních orgánů (národních a evropských), tak i průmyslu, je navržena diskuze, jak může tato spolupráce vypadat, fungovat a být účinná.


Odbor eGovernmentu, 15.4.2015

vytisknout  e-mailem