Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

Seznam členů Republikového výboru pro prevenci kriminality

Předseda

  • Jan Hamáček - ministr vnitra
     

Výkonný místopředseda

  • JUDr. Ing. Jiří NOVÁČEK - první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
     

Tajemnice

  • Ing. Helena LINHARTOVÁ, Ministerstvo vnitra
  • odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

  

Členové

JUDr. Michal BARBOŘÍK 

Ministerstvo vnitra
ředitel odboru prevence kriminality
e-mail: michal.barborik@mvcr.cz

Mgr. Kateřina BĚLOHLÁVKOVÁ

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
vedoucí oddělení projektů prevence kriminality
e-mail: katerina.belohlavkova@mvcr.cz

Mgr. Jaroslav DOSKOČIL

Ministerstvo obrany
sekce státního tajemníka
oddělení kontroly služebních a pracovních vztahů
e-mail: doskocij@army.cz

plk. Mgr. Bc. Luděk Fiala

Policejní prezidium ČR
ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování (pověřen zastupováním)
e-mail: ludek.fiala@pcr.cz

Mgr. Petr FOREJT

Ministerstvo spravedlnosti
odbor legislativní
vedoucí oddělení trestně právní legislativy
e-mail: pforejt@msp.justice.cz

Mgr. Kateřina GROHMANNOVÁ

Úřad vlády České republiky
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
e-mail: grohmannova.katerina@vlada.cz

JUDr. Jiří HAJDA

Nejvyšší státní zastupitelství
kabinet nejvyššího státního zástupce
e-mail: jhajda@nsz.brn.justice.cz

Mgr. Eva HEISSLEROVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
oddělení koncepce financování sociálních služeb
e-mail: eva.heisslerova@mpsv.cz

Mgr. Alena HLOŽKOVÁ

Asociace krajů České republiky
Krajský úřad Olomouckého kraje
vedoucí oddělení krizového řízení
e-mail: a.hlozkova@olkraj.cz

Mgr. Radka HORÁKOVÁ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
oddělení institucionální výchovy a prevence
e-mail: radka.horakova@msmt.cz

Bc. Petra HUBKOVÁ Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
odbor pro sociální začleňování (Agentura)
e-mail: petra.hubkova@mmr.cz
Mgr. Klára JŮNOVÁ Úřad vlády České republiky
vedoucí oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
e-mail: junova.klara@vlada.cz
Mgr. Martina KUČEROVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor rodinné politiky a ochrany práva dětí
e-mail: martina.kucerova@mpsv.cz
 

Bc. Antonín KUCHAŘ

Svaz měst a obcí ČR
e-mail: a.kuchar@mukyjov.cz

PhDr. Andrea MATOUŠKOVÁ

Probační a mediační služba
ředitelka
e-mail: amatouskova@pms.justice.cz

Ing. Pavel NOVOTNÝ

Ministerstvo financí
odbor 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
e-mail: pavel.novotny@mfcr.cz

plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

Policejní prezidium ČR
odbor tisku a prevence
vedoucí oddělení prevence
e-mail: zuzana.pidrmanova@pcr.cz

Ing. Michal ŘEHÁČEK

Generální ředitelství vězeňské služby
odbor výkonu vazby a trestu
vedoucí oddělení odborného zacházení
e-mail: mrehacek@grvs.justice.cz

plk. Mgr. Petr SEHNOUTKA Policejní prezidium České republiky
ředitel Služby pořádkové policie
e-mail:  petr.sehnoutka@pcr.cz

PhDr. Miroslav SCHEINOST

Institut pro kriminologii a sociální prevenci
ředitel
e-mail: mscheinost@iksp.justice.cz

Mgr. David ŠUBRT

Ministerstvo vnitra
zástupce ředitele odboru bezpečnostní politiky
e-mail: david.subrt@mvcr.cz

Ing. Štěpánka TYBURCOVÁ

Ministerstvo zdravotnictví ČR
odbor zdravotních služeb
e-mail: Stepanka.Tyburcova@mzcr.cz

Mgr. Zuzana URSOVÁ

Soudcovská unie České republiky
Krajský soud v Hradci Králové
e-mail: zursova@ksoud.hrk.justice.cz

JUDr. Jiří VORÁLEK Ministerstvo spravedlnosti
Sekce boje proti korupci, odbor milostí a inspekce, oddělení inspekce
e-mail: jvoralek@msp.justice.cz

  

vytisknout  e-mailem