Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Realizace vzdělávacích seminářů pro zaměstnance - Finanční řízení a kontrola a Audit při realizaci projektu v rámci projektu "Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů - standardizace procesů...

...v oblasti projektového řízení na MVČR a v jím řízených organizacích" MV-34828/PMO-2012 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky
(u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění):
Název zakázky:
Realizace vzdělávacích seminářů pro zaměstnance – Finanční řízení a kontrola a Audit při realizaci projektu v rámci projektu „Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů – standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MVČR a v jím řízených organizacích“.
Předmět zakázky
(služba, dodávka nebo stavební práce):
Služba - Obsahové a realizační zajištění vzdělávacích seminářů pro oblasti „Finanční řízení a kontrola“ a „Audit při realizaci projektu“, pro zaměstnance zapojené do projektového řízení na MVČR a v jím řízených organizacích.
Datum vyhlášení zakázky:
24. dubna 2012
Název programu:
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/ 4.1.00/48.00033
Název projektu:
Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů – standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MVČR a v jím řízených organizacích.
Název zadavatele:
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:
Nad Štolou 936/ 3, 170 34 Praha 7
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Zora Skurčáková, ředitelka Odboru programového řízení
+420 974 818 642
Zora.skurcakova@mvcr.cz
IČO zadavatele:
00 00 70 64
DIČ zadavatele:
CZ 00 00 70 64
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Arnošt Fišl, pracovník Odboru programového řízení, referent fondů EU
+420 974 818 609
arnost.fisl@mvcr.cz
Lhůta pro podávání nabídek:
11.05.2012 do 11:00 hod.
Místo pro podávání nabídek:
Ministerstvo vnitra ČR, kancelář sekretariátu Odboru programového řízení, 4. patro, č. dveří 405, Jindřišská 34, Praha 1, PSČ 118 10
Termín a místo otevírání obálek:
11. 05. 2012 od 11:00 hod. na adrese: Ministerstvo vnitra ČR, Jindřišská 34, 118 10 Praha 1

vytisknout  e-mailem