Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Řády a kongregace

Názvy řádů a kongregací 

Názvy řádů a kongregací se uvádějí v této krátké, vžité neúřední podobě. Ostatní existující úřední i neúřední názvy, které dále nebudou používány, jsou uvedeny vždy pod závaznou podobou názvu řádu či kongregace.

 

Mužské řády:

 • Augustiniáni bosí - Ordo Augustiniensium Discalceatorum
 • Augustiniáni kanovníci - Sacer et Apostolicus Ordo Canonicorum Regularium S. Augustini, Canonici regulares S. Patris Augustini, Řeholní kanovníci sv. Augustina
 • Augustiniáni obutí - Ordo Fratrum S. Augustini, Eremitae August., Augustiniáni (poustevníci)
 • Barnabité - Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli
 • Benediktini - Ordo Sancti Benedicti, OSB, Řád sv. Benedikta
 • Celestini
 • Cisterciáci - Ordo Cisterciensis, Cistercienses, O. Cist.
 • Cyriaci - Canonicus Ordo crucigerorum cum rubeo Corde, Křižovníci s červeným srdcem, Bílí křižovníci
 • Dominikáni - Ordo Fratrum Praedicatorum, OP, Řád Bratří kazatelů
 • Františkáni - Ordo Fratrum Minorum, OFM, Františkáni-observanti, Řád Menších bratří-františkánů provincie sv. Václava
 • Hyberni - Františkáni observanti hybernské (irské) provincie
 • Jezuité - Societas Iesu, SI, Tovaryšstvo Ježíšovo
 • Kajetáni - Ordo clericorum Regularium vulgo Theatinorum, Theatini
 • Kapucíni - Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, O. Cap, OM Cap., OFM Cap., Řád Menších bratří-kapucínů
 • Karmelitáni bosí - Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, OCD, Řád bosých bratří Panny Marie z hory Karmel
 • Karmelitáni obutí - Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, OC
 • Kartuziáni - Ordo Cartusiensis
 • Křižovníci s červenou hvězdou - Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella
 • Křižovníci s červeným křížem - Fratres Cruciferi, Canonici Sacrosancti Sepulcri Dominici Hierosolymitani, Strážci Božího hrobu, Božehrobci
 • Maltézští rytíři - Johanité, Ordo Joanitarum, Ordo Melitensium, O. Melit, Ordo Equester Joannitarum seu Melitensium, Maltézští rytíři, Suverénní maltézský řád, Řád sv. Jana Jeruzalémského, Řád svatomářský apod.
 • Milosrdní bratři - Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo, Hospitálský řád sv. Jana z Boha
 • Minorité - Ordo Fratrum Minorum Conventualium, OMC, OFM Conv., Řád Menších bratří-minoritů
 • Němečtí rytíři - Ordo Equitum Teutonicorum, Řád německých rytířů
 • Pavláni - Ordo Minimorum
 • Pavlíni - Ordo Fratrum S. Pauli Primi Eremitae
 • Piaristé - Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei, Scholarum Piarum, SchP, Řád zbožných škol
 • Premonstráti - Canonici regulares praemonstratenses, Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis
 • Řád sv. Ducha - Ordo Sancti Spiritus
 • Servité - Ordo Servorum Mariae, Řád služebníků Panny Marie
 • Templáři - Milites Templi, Fratres Militiae Templi
 • Trinitáři - Ordo Sanctissimae Trinitatis
 • vytisknout  e-mailem