Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

PVS 2.0 - PO

 

Název projektu:
Portál veřejné správy 2.0 - Portál občana

EU-EFR_IROP_-_MMR.png

Spolufinancování z EU:
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Registrační číslo:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0007473

Specifický cíl 3.2:
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvalitu systémů IKT.

Průběžná výzva č. 4:
Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

Předmětem projektu je vytvoření transakční části Portálu veřejné správy (dále jen "PVS") v podobě moderního personalizovaného samoobslužného místa pro přístup ke službám veřejné správy. PVS 2.0 - PO nabídne možnost činit podání vůči vybraným orgánům veřejné moci (dále jen "OVM") přímým způsobem, konkrétně prostřednictvím formulářů úplného elektronického podání.

Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je vytvoření transakční části PVS v podobě personalizovaného samoobslužného místa pro přístup občanů ke službám veřejné správy s možností činit elektronická podání.
 

PVS 2.0 - PO bude ve výsledné implementaci zahrnovat:

  • samoobslužné místo pro subjekt práva, prostřednictvím kterého bude možné přistupovat ke službám veřejné správy (včetně možnosti činit elektronická podání vůči vybraným OVM);

  • bezpečný mechanismus poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní ISVS z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů;

  • identifikace a autentizace pomocí identifikačních prostředků ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu;

  • implementace navržených elektronických formulářů veřejné správy (v návaznosti na vybrané agendy) a jejich rozvoj s ohledem na požadavky vyplývající z výkonu agend veřejné správy.
     

Odkaz na Portál občana: https://obcan.portal.gov.cz/

  

vytisknout  e-mailem