Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Publikační rozhraní agendových informačních systémů správních evidencí pro ISZR

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Petr Šťastný

Název výběrového řízení: Publikační rozhraní agendových informačních systémů správních evidencí pro ISZR

Číslo výběrového řízení: 12_00442

Popis předmětu výběrového řízení: Čtěte Platební a obchodní podmínky MV (POP MV) v příloze č. 3 tohoto veřejného výběrového řízení (VVŘ). Bližší specifikace předmětu plnění VVŘ je uvedena v bodě I. přílohy č. 1 VVŘ a v příloze č. 2 VVŘ. Uchazeč v příloze své nabídky předloží v elektronické podobě dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů uvedené v bodě II.6. přílohy č. 1 VVŘ. Uchazeč se odesláním elektronické nabídky do webové aplikace elektronického tržiště zavazuje dodržet POP MV, které jsou přílohou č. 3 tohoto VVŘ a vyjadřuje s nimi souhlas.

Předpokládaný termín podpisu smlouvy zadavatelem: do 90 dnů od termínu uzavření VVŘ (po podpisu smlouvy vybraným uchazečem). Dodání předmětu plnění je možné až po podpisu smlouvy vybraným uchazečem a zadavatelem. Dílčí dodávky předmětu plnění a dílčí fakturace nejsou přípustné.

Datum zveřejnění výběrového řízení: 28. 3. 2012 17:26:00

Termín pro podání nabídek: 3. 4. 2012 12:00:00

Předpokládaný termín oznámení výsledkůvýběrového řízení: 31. 3. 2013

 

vytisknout  e-mailem