Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Průzkum veřejného mínění - Míra spokojenosti občanů s veřejnou správou - 2

Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby
„Průzkum veřejného mínění – Míra spokojenosti občanů
s veřejnou správou - 2“

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Průzkum veřejného mínění – Míra spokojenosti občanů
s veřejnou správou - 2“

jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou přílohu této výzvy.
 

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) mimo režim tohoto zákona a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ.

Tímto Vás vyzývám k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

 
S pozdravem

Ing. Pavel Kryštof
ředitel OSF MVČR

vytisknout  e-mailem