Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednání expertů EK/EPSO na výběrová řízení

Jednání expertů EK/EPSO na výběrová řízeníJednání expertů EK/EPSO na výběrová řízení

V Praze se v budově Ministerstva vnitra na Pankráci uskutečnilo 16. a 17. března 2009 jednání sítě expertů EK/EPSO na výběrová řízení. Téma úzce souvisí s agendou zaměřenou na zaměstnanecké předpisy, detailně se zabývá jednou z částí služebního a pracovního řádu – řízeními do evropských institucí a kvalifikačními požadavky na zaměstnance a jejich změnami. V zastoupení ředitele sekce veřejné správy zahájila jednání koordinátorka CZ PRES Ing. Lucie Šutoriková, vedla je pak Ing. Jaroslava Plšková, předsedající pracovní skupiny Rady pro zaměstnanecké předpisy (B-15), která se od začátku zúčastňuje jednání expertů EK/EPSO. Na programu byla prezentace ředitele EPSO Davida Bearfielda věnovaná tomu, jak přilákat vhodné uchazeče pro práci v institucích EU, následujícího dne vystoupil Michael Emery, vedoucí útvaru pro výběrová řízení v Rozvojovém programu OSN (UNDP). Následovala prezentace Padraiga Lovea a Stevena Josepha z EK/EPSO k výsledkům vnitřního benchmarkingu.

Poté účastníci diskutovali ve čtyřech workshopech. První z nich se zabýval potřebou rozvíjet efektivní strategie týkající se image zaměstnavatele, druhý workshop se zaměřil na spojení atraktivity a image zaměstnavatele se současnými a očekávanými motivačními faktory uchazečů, tématem třetího workshopu bylo zapojení konceptu udržitelného náboru a řízení talentů do politik a praxe rozvoje lidských zdrojů a workshop čtvrtý jednal o oslovování členských států a profesních skupin, které jsou nedostatečně zastoupené, při vyhlašování výběrových řízení. Se zkušenostmi s výběrovými řízeními ve státní správě seznámily přítomné zástupkyně Dánska Ida Krarup (připravovaný projekt elektronických výběrových řízení) a zástupkyně Slovinska Urska Gorenc-Ule (role Rady vysokých představitelů ve výběrových řízeních na manažery veřejné správy). V následné diskusi se delegace zajímaly o důvody poklesu zájmu o práci v EU v některých členských státech (SRN, Dánsko) a zda i po roce 2010 budou vypisována výběrová řízení na úroveň vedoucích oddělení. Ředitel EPSO potvrdil, že pokles nástupních platů může být vysvětlením pro nižší zájem hlavně z těch členských států, kde je průměrná úroveň platů vyšší. Dále informoval, že od roku 2010 se nepočítá s vypisováním konkurzů na vyšší pozice, jednalo se o opatření související s rozšířením a následným přednostním přijímáním úředníků z nových členských států.

Michael Emery, vedoucí útvaru pro výběrová řízení UNDP, hovořil o zkušenostech s výběrovými řízeními a o tom, jak budou probíhat v budoucnosti. Informoval o vytvoření skupin nejlepších zaměstnanců, kteří se osvědčili a jsou zařazeni mezi talenty (tzv. „pool“) a jejichž dalšímu osobnímu růstu je věnována zvláštní pozornost. UNDP vytváří projekt, jak si tyto talenty udržet.

Účast na jednání sítě expertů na výběrová řízení EK/EPSO je pro Českou republiku nezbytná, protože v jejich rámci jsou odborníci z členských států seznamováni se změnami, které EK/EPSO zamýšlí v nejbližším období zavést a mají možnost na místě tyto změny konzultovat. Je tak možnost včas zachytit podmínky, které by byly pro zájemce z České republiky nevýhodné či diskriminační a upozornit na ně. Zajištění rovnoprávného postavení a odpovídajícího zastoupení českých úředníků v evropských institucích označil Výbor pro EU za důležitou střednědobou prioritu České republiky. Možnost významnějším způsobem ovlivnit zastoupení (počet a rozložení) českých úředníků máme v podstatě jen do 31. 12. 2010, kdy skončí platnost výjimky pro Českou republiku a dalších devět zemí, přijaté v souvislosti s jejich vstupem do Evropské unie v oblasti personální politiky institucí EU (přednostní vypisování výběrových řízení jen pro tyto členské státy, aby bylo co nejdříve dosaženo „geografické rovnováhy“). Díky aktivnímu přístupu České republiky se v minulosti podařilo změnit jazykový režim při výběrových řízeních, který byl pro zájemce z České republiky a dalších nových členských států diskriminační – uchazeči z EU-15 na rozdíl od zájemců z EU-10 konali část výběrového řízení v mateřském jazyce.

EK/EPSO připravuje novou změnu nejen jazykového režimu, ale i celkové podoby výběrových řízení. Další jednání expertů na výběrová řízení EK/EPSO se uskuteční ve Stockholmu ve dnech 21. – 22. září 2009.

Text: -jpl-

vytisknout  e-mailem