Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Česko-francouzský seminář

Seminář na téma PPP uspořádala Ekonomická mise při francouzském velvyslanectví, francouzská agentura pro podporu obchodu Ubifrance a Asociace PPP za přispění a spolupráce českého veřejného i soukromého sektoru.  

Seminář zahájil Bernard Boidin, ekonomický a obchodní rada francouzského velvyslanectvíSeminář zahájil Bernard Boidin,
ekonomický a obchodní rada
francouzského velvyslanectví

V odpoledním bloku byly představeny případové studie projektů PPP z České republiky, Německa a Francie. Využití partnerství soukromého a veřejného sektoru v Německu bylo ukázáno na příkladu přestavby, financování a provozu 41 škol v okrese Offenbach. Kontrakt byl uzavřen na období 2004 – 2019 a jedná se o projekt v hodnotě 370 milionů eur. PPP může napomoci také při rozvoji regionální železniční dopravy. Zmíněny byly regionální koncese v německých městech Bielefeldu, Hammu a Düsseldorfu. V jakých dalších oborech tato forma spolupráce nachází své uplatnění? Představu o zaměření PPP projektů si můžete dotvořit i na základě následujících třech zkušeností z Francie: Parkovací dům Citroën Cevennes v Paříži byl postaven za patnáct měsíců (III/1989 – VI/1990). Projekt zahrnoval revitalizaci území a měl za úkol vyřešit potřebu nové parkovací kapacity včetně zajištění parkování pro nemocnici Georges Pompidou. Na projekt v hodnotě deseti milionů eur přispělo město dotací 4,4 milionu eur, zbytek tvořil bankovní úvěr. Koncesní smlouva byla uzavřena na čtyřicet let (11. 6. 1990 – 10. 6. 2030). Koncesionář zajišťuje provoz a údržbu objektu, tržby z parkování jsou příjmy koncesionáře. Sdružení obcí v okolí Briançonu se potýkalo se špatným stavem systému čištění odpadních vod v důsledku zastaralých či poddimenzovaných zařízení. Rovněž bylo třeba vyřešit skutečnost, že síť nepokrývá celou oblast a neodpovídá evropským normám. Protože to znamenalo rozsáhlé a komplexní technické zásahy ve velmi krátkých lhůtách, za použití značných investičních prostředků, bylo rozhodnuto o PPP k řízení vodního hospodářství v okolí Briançonu formou delegování veřejné služby. Dne 11. dubna 2006 byla uzavřena koncesní smlouva na 25 let, ve které se firma zavazuje k dosažení určitého výkonu dodaných staveb, k ceně za jejich zhotovení, nákladům na jejich provoz a ke lhůtám výstavby. Vlastníkem staveb po jejich dohotovení je místní správa. Nemocniční centrum Sud Francilien, stavba za 350 milionů eur budovaná třicet kilometrů na jih od Paříže, by mělo se zhruba tisíci lůžky obsluhovat zdravotní péči pro oblast čítající šest set tisíc obyvatel. Práce započaly v červenci 2007 a k předání by mělo dojít v roce 2011. Po následujících třicet let provozu bude mít firma zodpovědnost za zajištění technické údržby díla tak, aby se vyskytovalo v perfektním funkčním stavu. Kromě údržby bude firma zabezpečovat i určitý počet služeb: například úklid, sběr odpadu, údržbu zelených ploch či bezpečnostní službu. V roce 2041 pak přejde budova do vlastnictví veřejnoprávního subjektu.

Odkazy:

IGD www.fondation-igd.org
Ekonomická mise při francouzském velvyslanectví www.dgtpe.fr/se/reptcheque/
Ubifrance www.ubifrance.fr
Asociace PPP www.asociaceppp.cz

Výzva

Francouzské ministerstvo pro ekologii, energii, udržitelný rozvoj a územní plánování spolu s IGD si přeje prohloubit spolupráci se svými českými kolegy (státní správou, veřejnou správou a českými firmami). Skupina francouzských specialistů na PPP nabídla českým protějškům své zkušenosti v oblasti metodického řízení problematiky formou školení zodpovědných pracovníků.

V praxi to bude znamenat organizaci dvou až třídenního setkání ve Francii, které by mělo umožnit výměnu informací například o evropském právním rámci nebo rozdělení rizik mezi státním (veřejným) a soukromým subjektem. Součástí programu bude také návštěva objektu uskutečněného formou PPP, třeba železnice, silnice, nemocnice či některé z veřejných budov. Přítomna bude i francouzská firma, která se na projektu podílela. Tento typ mezinárodní spolupráce plně odpovídá cílům, které se obě strany zavázaly plnit deklarací o francouzsko-českém strategickém partnerství. V Praze ji 16. června 2008 podepsali tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek a francouzský prezident Nicolas Sarkozy.

Návrhy a žádosti posílejte na adresu: Samuel Kettanjian, Service Economique de l’Ambassade de France, 221 711 826, samuel.kettanjian@missioneco.org V kopii na: Martina Balážová, Mission Economique de l’Ambassade de France, 221 711 813, martina.balazova@missioneco.org

Text: Ing. Ivana Jungová

 

vytisknout  e-mailem