Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CEF - Connecting Europe Facility

Nástroj pro propojení Evropy je víceletým programem pro období 2014-2020, který nabízí příležitosti pro financování evropských projektů pro rozšíření pilotních řešení. 

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2015

Pracovní program pro rok 2015 byl Komisí formálně přijat 12. prosince 2014 pro část CEF Telecom. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity budou pro rok 2015 financovány. Plné znění pracovního programu 2015 zde: http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v2.pdf (.pdf, 256 KB)

Aktivity
Vyčleněné finance 2015
(v Eurech)
Typ akce
Předpokládané trvání projektu
Velmi dobře zavedené infrastruktury digitálních služeb
Europeana
Hlavní platforma
10 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
1
Safer Internet
Generické služby
16,2 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
2,5
Infrastruktury digitálních služeb již podpořené v pracovním programu 2014 CEFu
e-Identifikace a e-Podpis
Generické služby
7 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
1
e-Doručování
Generické služby
1 milion
Výzva k předkládání návrhů na projekt
1
e-Fakturace
Generické služby
7 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
1
Open Data
Generické služby
4,5 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
2
Automatický překlad
Hlavní platforma
8 milionů
Veřejná zakázka
3
Kybernetická bezpečnost
Hlavní platforma
7 milionů
Veřejná zakázka
3
Nové infrastruktury digitálních služeb v pracovním programu 2015
e-Health
Hlavní platforma
7,5 milionů
Veřejná zakázka
4
Generické služby
7,5 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
4
Online Dispute Resolution – online řešení sporů
Hlavní platforma
4,2 milionů
Veřejná zakázka
3
Generické služby
1 milion
Výzva k předkládání návrhů na projekt
3
eProcurement (eCertis) – elektronické veřejné zakázky
Generické služby
1,4 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
1
Infrastruktura širokopásmových sítí
Technická asistence
 
0,9 milionů
Akce programové podpory
Studie
 
1 milion
Veřejná zakázka
Konference
 
0,2 milionů
Veřejná zakázka
Projektové hodnocení a revize
0,84 milionů

 Europeana

Název:
Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana)
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
10 milionů EUR
Typ finanční podpory pro:
Jeden grant s více příjemci pro podporu hlavní platformy služeb Europeany
Míra financování:
100 % uznatelných nákladů
Trvání akce:
Minimálně 1 rok
Datum zveřejnění:
2. čtvrtletí 2015
Další podmínky:
Aktivity jsou potřeba vytvořit na základě existující infrastruktury Europeany a hladce navázat na předešlý projekt.

 Safer Internet

Název:
Generické služby Safer Internetu – pro vytváření lepšího a bezpečnějšího internetu pro děti
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
16,2 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Výzva pro předkládání projektů, několik grantů
Míra financování:
50 %
Trvání akce:
30 měsíců
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 e-Identifikace a e-podpis

Název:
Elektronická identifikace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
7 milionů EUR
Typ finanční podpory:
granty
Míra financování:
Paušální částka do výše 20 000 EUR/právnická osoba/aktivita
Trvání akce:
2015-2016
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 e-Doručování

Název:
Elektronické doručování dokumentů
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
1 milion EUR
Typ finanční podpory:
granty
Míra financování:
Paušální částka do výše 50 000 EUR/právnická osoba/aktivita. Přesné množství bude specifikováno v textu výzvy.
Trvání akce:
2015-2016
Datum zveřejnění:
Q2 2015

e-Fakturace

Název:
Elektronická fakturace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
7 milionů EUR
Typ finanční podpory:
granty
Míra financování:
Paušální částka do výše 50 000 EUR/právnická osoba/aktivita
Trvání akce:
2015-2016
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 Open data

Název:
Rozšíření a agregace datasetů a jejich harmonizace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
4,5 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Granty
Míra financování:
50 %
Trvání akce:
Maximum 2 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 Automatický překlad

Název:
Automatický překlad
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
8 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka (jedna otevřená výzva pro tendry a dva specifické kontrakty)
Maximální trvání akce:
3 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 Kybernetická bezpečnost

Název:
Kybernetická bezpečnost
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
7 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka (1 kontrakt, který bude každoročně prodlužován)
Trvání akce:
3 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 eProcurement

Název:
Infrastruktura veřejných elektronických zakázek (zde eCertis)
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
1,4 milionů EUR
Typ finanční podpory:
granty
Míra financování:
Paušální částka 25 000 EUR na příjemce
Trvání akce:
2015-2016
Datum zveřejnění:
červenec 2015

 Online Dispute Resolution (ODR)

Název:
Platforma online řešení sporů
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
5,2 milionů EUR (1 milion pro generické služby a 4,2 milionů pro hlavní platformu)
Typ finanční podpory:
Veřejné zakázky (2 specifické kontrakty) a granty (výzva pro předkládání návrhů na projekt)
Míra financování:
100 % pro veřejné zakázky, 75 % pro granty
Trvání akce:
3 roky
Datum zveřejnění:
Q2/Q3 2015

 eHealth

Název:
Přehled pacienta a e-předpis – hlavní platforma a generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
15 milionů EUR (7,5 milionů pro generické služby a 7,5 milionů pro hlavní platformu)
Typ finanční podpory:
Veřejné zakázky (maximum 10 specifických kontraktů) a granty (výzva pro předkládání návrhů na projekt)
Míra financování:
100 % pro veřejné zakázky, 75 % pro granty
Trvání akce:
4 roky
Datum zveřejnění:
Q3 2015

 Broadband

Název:
Širokopásmové připojení
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
0,9 milionů EUR
Typ finanční podpory:
grant
Míra financování:
75 % uznatelných nákladů
Trvání akce:
1 rok
Předběžný podpis grantové dohody:
Q1 2015


Odbor eGovernmentu, 13. května 2020

vytisknout  e-mailem