Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program švýcarsko-české spolupráce

 

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje rozvojové projekty na území nových členských států EU z regionu střední a východní Evropy, včetně České republiky. Cílem programu je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.
 
20. prosince 2007 byla s Českou republikou podepsána bilaterální rámcová dohoda. Do 14. června 2012 probíhalo období, kdy švýcarská strana podle rámcových dohod mohla přidělovat granty na konečné návrhy projektů předkládané národními koordinačními jednotkami zapojených států, a do 14. června 2017 bude pokračovat tzv. implementační fáze, v rámci které budou projekty realizovány a propláceny prostředky z udělených grantů.
 
Na české národní úrovni byl program koncipován tak, aby vhodně doplňoval podporu z prostředků strukturálních fondů EU, Fondu soudržnosti, EHP a Norských fondů tím, že se zaměřuje především na oblasti, které nejsou vůbec nebo jen částečně kryty z jiných zdrojů. Ke 14. červnu 2012 bylo schváleno 30 individuálních projektů, dva programy a šest fondů, což představuje nevratný finanční příspěvek ve výši 109,78 mil. CHF.
 
Národní koordinační jednotkou pro program je Ministerstvo financí. To zodpovídá za celkovou orientaci programu, identifikaci, plánování, realizaci, finanční řízení, kontrolu a hodnocení projektů v České republice. Realizace programu probíhá ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty (ministerstvy), které byly pověřeny na základě Dohody o delegování pravomocí a zodpovědností výkonem určitých činností vůči žadatelům o grant/konečným příjemcům.
Podpora z Programu švýcarsko-české spolupráce směřovala do pěti tematických oblastí:
  • Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
  • Životní prostředí a infrastruktura
  • Podpora soukromého sektoru
  • Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
  • Speciální alokace
Ministerstvo vnitra působí jako jeden ze zprostředkujících subjektů. Projekty v gesci ministerstva vnitra:
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Policie ČR
DVI Tým Policie ČR – teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení
1 075 250 CHF
Policie ČR
Zabezpečení datového centra Policie ČR
918 850 CHF
Policie ČR
Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek
581 757 CHF
Policie ČR
Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR
1 432 181 CHF
Policie ČR
Zvyšování bezpečnosti občanů posilováním schopnosti policie v boji proti organizované trestné činnosti včetně terorismu
2 465 242 CHF
Policie ČR
Efektivně proti korupci a organizovanému zločinu
470 145 CHF
Policie ČR
Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu
952 000 CHF
Policie ČR
Prevence rizik při činnosti pořádkových jednotek
2 756 757 CHF
Policie ČR
Zlepšení postupů Policie ČR v boji proti finanční a hospodářské kriminalitě
540 770 CHF
Policie ČR
Centrální registr zbraní
331 500 CHF
Policie ČR
RELIEF – mechanoskopická expertíza v oblasti dokazování drogových deliktů
726 767 CHF
 

 

vytisknout  e-mailem