Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program prevence kriminality na rok 2012

MINISTERSTVO VNITRA
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality
 
                                                                                              Praha 23. prosince 2011
                                                                                             
 
Vyhlášení programu prevence kriminality na rok 2012
 
V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2012, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.
 
Cíle Programu prevence kriminality jsou:
  1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
  2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,
  3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,
  4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.
 
Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2012 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené.
 
Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2012 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
 
V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (xls, 20 kB) nebo konzultanty odboru prevence kriminality (doc, 23 kB) Ministerstva vnitra.  
 
 
 
 Mgr. Jitka Gjuričová
           ředitelka


Odbor prevence kriminality, 23.12.2011

vytisknout  e-mailem