Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2015

Praha 20. července 2015

Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2015

 

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 ve smyslu usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011 vyčleňuje Ministerstvo vnitra každoročně finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality. Dotace jsou určeny na preventivní projekty předložené útvary MV a Policie ČR. Pro rok 2015 bylo vyčleněno 1 500 000 Kč.
 
Na výzvu, která byla po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality zveřejněna v dubnu na webových stránkách MV, reagovalo 13 krajských ředitelství Policie ČR a 2 útvary Policejního prezidia ČR. Požadovaná částka na 41 projektů činila 3 585 680 Kč.
 
Členové komise pro uvolňování vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality (dále jen „komise“) přednostně doporučili přidělení dotace celostátním preventivním projektům, které budou k dispozici všem Krajským ředitelstvím Policie ČR, reagují na aktuální témata a souvisejí s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 i se schválenými prioritami ve výzvě. Komise dále doporučila přidělení dotace projektům týkajícím se prevence trestné činnosti páchané na zvlášť zranitelných skupinách osob a prevence viktimnosti (Speciální výslechové místnosti), inovativním projektům vedoucím k zefektivnění práce policie a směřujícím k vyšší úrovni preventivní činnosti, projektům z oblasti prevence majetkové trestné činnosti (majícím nastavena kritéria hodnocení měření efektivity dopadu a směřujícím k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku určené především seniorům), dotaci projektům z oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu, které lze považovat za pilotní, a jejichž metodika a vyhodnocení budou dány k dispozici Odboru tisku a prevence PP k využití pro celorepublikové preventivní projekty. Projekty navržené k poskytnutí dotace musí současně splňovat Podmínky pro uvolňování prostředků.
 
K přidělení dotace nebyly doporučeny projekty, které se zabývají problematikou řešenou celorepublikovými projekty, projekty, které nemají nastavena kritéria hodnocení efektivity dopadu a jejichž účinnost je diskutabilní, projekty spočívající ve vydávání letáčků, dárků s logem P ČR a projekty žádající dotaci na vybavení center prevence (dříve PIS).
 
Komise doporučila dotaci na 17 projektů, které předložily útvary PP ČR a krajská ředitelství Policie ČR, ve výši 1 500 000 Kč.
Seznam projektů najdete zde.
 
Informuje: PhDr. Ivana Dostálová, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV
 
 
 
 
  Praha 3. dubna 2015

 

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2015


V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925/ 2011) a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2015 (dále jen „Program“).
 
Finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra a Policie České republiky. Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:
 
a) bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách;
b) prevence majetkové trestné činnosti, především prevence pouliční kriminality (vykrádání vozidel, kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, vandalismus), prevence vykrádání obydlí, chat;
c) prevence majetkové trestné činnosti páchané na seniorech (přeplatky, legendy, PIN);
d) prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita;
e) prevence domácího násilí na zvlášť zranitelných obětech, prevence šikany;
f) osobní bezpečí dětí (např. setkání s cizí osobou);
g) prevence zneužívání návykových látek a hazardního hraní ze strany mládeže;
h) BESIP – se zaměřením na alkohol a návykové látky za volantem, problematika chodců a cyklistů; bezpečí seniorů na ulici a v silničním prostoru;
Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.

Žadatelé o dotaci na Program se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:
Uzávěrka žádostí o dotaci je stanovena na 22. května 2015.
 
Případné obsahové dotazy směřujte na PhDr. Ivanu Dostálovou (tel. 832 074; e-mail: ivana.dostalova@mvcr.cz a finanční na Mgr. Ingrid Křivánkovu (tel. 832 818; e-mail: ingrid.krivankova@mvcr.cz). 
 
 
                      Mgr. Radek Jiránek
      ředitel
        pověřený řízením

vytisknout  e-mailem