Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2014

Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2014

 

Odbor prevence kriminality ve smyslu usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011 ke Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015 vyčleňuje každoročně finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality. Na rok 2014 bylo vyčleněno 1 200 000 Kč.

Vyhlášení programu a priority na rok 2014 byly konzultovány a schváleny „Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality“.
 
Na výzvu reagovalo 8 krajských ředitelství Policie ČR a 2 útvary Policejního prezidia ČR. Požadovaná částka na 25 projektů byla 2 483 865 Kč. Projekty posuzovala komise pro uvolňování vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality a její návrhy schválil ministr vnitra Milan Chovanec. Bylo podpořeno celkem 14 projektů v souhrnné částce 1 200 000 Kč (seznam projektů je uveden v pdf formátu níže).   
 
Členové komise se shodli na tom, že nebudou podporovány projekty, které jsou zaměřeny pouze na propagaci Policie ČR a nemají vysloveně preventivní charakter, dále projekty, které se zabývají problematikou již řešenou celorepublikovými projekty a nemají nastavena kritéria hodnocení efektivity dopadů. Přednostně byly k podpoře doporučeny celostátní preventivní projekty, které reagují na aktuální témata a souvisejí s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 a schválenými prioritami ve výzvě, projekty týkající se prevence trestné činnosti páchané na zvlášť zranitelných skupinách osob a prevence viktimnosti, prevence trestné činnosti páchané na dětech a mladistvých a trestné činnosti páchané dětmi a mladistvými, prevence majetkové trestné činnosti (mají nastavena kritéria hodnocení měření efektivity dopadů), prevence zneužívání návykových látek ve veřejném prostoru a projekty přinášející inovativní přístupy ke zvyšování informovanosti a motivace obyvatel k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.
 
Seznam projektů (pdf, 350 kB)
 
V Praze dne 15. srpna 2014
Informuje: PhDr. Ivana Dostálová, odbor prevence kriminality MV
 
 
 
 
            Praha 23. června 2014


Vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2014


V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925/ 2011) a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2014 (dále jen „Program“).

Jednotlivé předkládané projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:
a)   bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách;
b)   prevence trestné činnosti páchané na zvlášť zranitelných skupinách osob;
c)   prevence viktimnosti;
d)   prevence trestné činnosti páchané na dětech a mladistvých a trestné činnosti páchané dětmi a mladistvými;
e)   prevence rizikového chování v on-line prostředí;
f)    prevence majetkové trestné činnosti;
g)   prevence zneužívání návykových látek ve veřejném prostoru;
h) inovativní přístupy ke zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Žadatelé o dotaci na Program se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:
Uzávěrka žádostí o dotaci je stanovena na 15. července 2014.
 
Případné obsahové dotazy směřujte na PhDr. Ivanu Dostálovou (tel. 832 074) a finanční na Mgr. Ingrid Křivánkovu (832 818). 

 

 
  Mgr. Jitka Gjuričová
       ředitelka
 
 

vytisknout  e-mailem