Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2013

 
INFORMACE O PROGRAMU MINISTERSTVA VNITRA V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2013
 
 
Odbor prevence kriminality MV  v souladu s usnesením vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011 ke Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015 vyčlenil na  resortní program v oblasti prevence kriminality pro rok 2013 částku 1,2 mil. Kč.
 
Ředitelka odboru Mgr. Jitka Gjuričová projednala s vedením Policejního prezidia ČR téma  projektů, na které budou vyčleněné finanční prostředky využity. Bylo dohodnuto, že půjde o celorepublikové projekty směřující ke zlepšování postavení zvlášť zranitelných obětí při vyšetřování, tzn. projekty, které přispějí ke zkvalitnění práce specialistů SKPV. Výběr tématu – pomoc obětem trestných činů – reagoval především na skutečnost, že 1. srpna 2013 vstoupil v platnost Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů. Současně patří toto téma  mezi priority Strategie a  navazuje na dlouhodobou spolupráci odboru prevence kriminalita MV s Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „ÚSKPV PP ČR“), zejména při zřizování specializovaných výslechových místností (dále jen „SVM“) v rámci Programu prevence kriminality.
 
ÚSKPV PP ČR zpracoval tři  celorepublikové projekty pod souhrnným názvem Zkvalitnění práce specialistů SKPV po linii mládež – mravnost při práci se zvlášť zranitelnou obětí. Odborná komise  dne 29. srpna 2013 předložené projekty projednala a doporučila ministrovi vnitra  schválení poskytnutí finančních prostředků ve výši 1,2 mil Kč. Přidělení dotace  ministr vnitra schválil.
 
 
Jedná se o následující tři celorepublikové projekty:
 
  1. Využití audiovizuální techniky při výslechu zvlášť zranitelné oběti se týká technického vybavení SVM a jeho cílem je zabránění vzniku sekundární viktimizace zvlášť zranitelné oběti a dosažení co nejobjektivnější výpovědi oběti o trestném činu a osobě pachatele. Webová kamera s mikrofonem splňuje požadavky výslechu za pomoci audiovizuální techniky, neboť nastavením webové kamery je zabráněno vizuálnímu kontaktu oběti s pachatelem a současně je díky mikrofonu zajištěn hlasitý poslech výpovědi i možnost obhájce či pachatele klást otázky v průběhu výslechu. Takový výslech je nejenom zapisován, ale může být současně „nahrán“ do paměti počítače a lze jej zkopírovat na DVD, které lze přiložit ke spisovému materiálu a může sloužit soudci při rozhodování o nutnosti provést výslech svědka před soudem. Vybavení SMV webovými kamerami výrazně  přispěje k zefektivnění práce specialistů Policie ČR.
     
  2. Využití přepisovací techniky programu Newton Dictate při výslechu dětských obětí.  Newton Dictate je jednoduchý a intuitivní program pro diktování do počítače. Usnadní vytváření textových dokumentů, které se hlasem napíší až 2x rychleji než tradičním psaním na klávesnici. Přínosem programu je zefektivnění práce policejního orgánu, zrychlení přípravného řízení trestního ve věci dětských obětí trestných činů, zejména tam, kde soud rozhoduje o vazbě obviněného nebo je třeba neprodleně zpracovat znalecké posudky týkající se dětské oběti.
     
  3. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětského svědka. Cílem projektu  je přispět  ke zvýšení kvality výslechu dětského svědka.  Postavení dítěte jako poškozeného (oběti) v trestním řízení je velmi traumatizující zkušeností. Trestný čin, který byl na něm spáchán, zanechá stopy v psychice dítěte a to si jej ponese po celý život. Většinou je dítě jako oběť trestného činu jediným účastníkem, tedy jediným svědkem, který může svojí výpovědí přispět k dopadení a usvědčení pachatele. Toto je patrné zvláště u mravnostní trestné činnosti páchané na dětech. Správné vedení výslechu dětského svědka ve speciální výslechové místnosti s využitím demonstračních pomůcek přispívá k ochraně dítěte před vznikem druhotné újmy. Též je výrazně snížena nutnost opakovat výslech takového svědka.
    Nová metodika je pro praxi potřebná, protože původní z roku 1984 (Jája a Pája) již neodpovídá současným potřebám dětských svědků, ani  novele trestního řádu a zákonu o obětech trestných činů. Současně bude přínosem pro specializační kurz pro policisty s profesním zaměřením po linii mládeže a výslechu dětského svědka.
 
odbor prevence kriminality, 10. 9. 2013

vytisknout  e-mailem