Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

 

English English

Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu se podává na pracovišti MV ČR na příslušném tiskopisu žádosti.

Cizinci musí žádost o prodloužení doby platnosti průkazu podat ve lhůtě nejdříve 90 dnů před skončením jeho platnosti.

Pokud podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu v zákonné lhůtě zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen požádat o prodloužení doby platnosti do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není žádost podána v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu posouzeno jako přestupek a může mu být udělena pokuta.

K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu cizinec doloží:

  • cestovní doklad (s vyznačeným pobytovým štítkem)
  • průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad
     

Žádost může za cizince podat i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. V případě, že cizinec žádost nepodá osobně, bude vyzván, aby se dostavil osobně k pořízení biometrických údajů. Podání žádosti podléhá správnímu poplatku ve výši 1500 Kč - hradí se formou kolkových známek.

Pokud cizinec žádost podal na pracovišti MV ČR, které nemá technické zařízení k pořízení biometrických údajů, bude vyzván, aby se k jejich pořízení dostavil na příslušné pracoviště. Doporučuje se, aby se cizinec k pořízení biometrických údajů u příslušného pracoviště objednal, a to co nejdříve.

Nový biometrický průkaz není vystaven na počkání a cizinec bude k jeho převzetí vyzván. Při vyzvednutí nového biometrického průkazu je nutno zaplatit správní poplatek ve výši 1000 Kč - hradí se formou kolkových známek.

  

vytisknout  e-mailem