Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu

English English

 
Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu nebo pobytové karty (dále jen průkazu) se podává na pracovišti MV ČR na příslušném tiskopisu žádosti.

Občané EU nebo jejich rodinní příslušníci musí žádost o prodloužení doby platnosti průkazu podat nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po skončení jeho platnosti.

Pokud podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu v zákonné lhůtě zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen požádat o prodloužení doby platnosti do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není žádost podána v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu posouzeno jako přestupek a může mu být udělena pokuta.
 
K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného občanovi EU nebo jeho rodinnému příslušníkovi se doloží:
K žádosti o prodloužené doby platnosti průkazu o přechodném pobytu rodinného příslušníka občana EU se doloží:

Pokud jde o:
  • občana EU, který je držitelem „Průkazu o povolení k trvalému pobytu občana EU“,
  • občana EU, který je držitelem „Průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství“ (fialový průkaz staršího typu),
  • rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU, který je držitelem „Průkazu o povolení k trvalému pobytu“,
  • občana státu Norsko, Lichtenštejnsko, Island nebo Švýcarsko či jeho rodinného příslušníka, který je držitelem „Průkazu o povolení k pobytu pro cizince“,
  • rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU, který je držitelem „Průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU“
    vyznačí se prodloužení doby platnosti průkazu do stávajícího průkazu. Pokud je občan EU, občan státu Norsko, Lichtenštejnsko, Island nebo Švýcarsko nebo jeho rodinný příslušník držitelem jiného než výše uvedeného průkazu, MV ČR vydá žadateli nový druh průkazu.  
Žádost může za cizince podat i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Prodloužení doby platnosti průkazu je obvykle provedeno na počkání. V případě, že žádost nepodá cizinec osobně, a bude v jeho případě nutno vydat nový průkaz o povolení k pobytu, bude vyzván, aby se dostavil k jeho převzetí osobně.

 

 

vytisknout  e-mailem