Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pro pracovníky Czech POINT

  • Aktuality
  • Metodiky KMVS
  • Kontroly
  • Provozní řád Czech POINT

Aktuality

Aktuality

Změny zákonů

Vyhláška č. 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy (o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy) byla zrušena. Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška nová: Vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy.

Vyhláška se novelizuje každý rok o nová kontaktní místa veřejné správy na základě jejich žádosti. Žádosti je nutné podat do konce 31. 8. daného roku, působnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT je pak možné vykonávat až po zařazení do vyhlášky, a to od 1. 1. následujícího roku.

Novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pro kontaktní místo veřejné správy zavádí možnost odeslat datovou schránkou zprostředkovanou identifikaci povinné osobě (nutno využít autorizovanou konverzi dokumentů) a dále rozšiřuje množinu identifikačních údajů právnické osoby (bude zapracováno do formuláře).

  

Změny technologií (aktualizace SW)

Aktuální informace týkající se aktualizace SW či provedených změn v technologiích, podporovaných protokolech apod. naleznete na veřejné webové stránce Czech POINT zde.

Základní SW vybavení naleznete v Příloze č. 1 Provozního řádu. - Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení.

  

Metodiky KMVS

Metodiky KMVS

...

  

Kontroly

Kontroly

Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu provádí státní kontroly k výkonu působnosti kontaktních míst veřejné správy dle § 4 ods. 2 písm. k) a §8b odst. 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění. Smyslem prováděné kontroly je získat nejen objektivní představu o plnění zákonných povinností plynoucí kontaktním místům veřejné správy, ale především kontaktní místa veřejné správ Czech POINT metodicky nasměrovat k bezproblémovému provozu, eliminovat zjištěné chyby a informovat o aktuálním dění eGovernmentu.

  

Provozní řád Czech POINT

Provozní řád Czech POINT

Provozní řád informačního systému Czech POINT obsahuje soubor podmínek, pravidel a postupů, který je závazný jak pro provozovatele, tak pro všechny uživatele informačního systému Czech POINT. Informační systém Czech POINT je zřízen a provozován na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Provozní řád má dvě přílohy, první se zabývá technickou specifikací hardwarového a softwarového vybavení: Příloha 1 Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení a druhá stanovuje podmínky k provádění automatizované konverze KMVS: Příloha 2 Automatizovaná konverze, stanovení podmínek.

Odkazy související s provozem a dalšími informacemi o Czech POINT:

  

vytisknout  e-mailem