Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pro pracovníky Czech POINT

Aktuality

Změny zákonů

Vyhláška č. 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy (o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy) byla zrušena. Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška nová: Vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy.

Vyhláška se novelizuje každý rok o nová kontaktní místa veřejné správy na základě jejich žádosti. Žádosti je nutné podat do konce 31. 8. daného roku, působnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT je pak možné vykonávat až po zařazení do vyhlášky, a to od 1. 1. následujícího roku.

Novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pro kontaktní místo veřejné správy zavádí možnost odeslat datovou schránkou zprostředkovanou identifikaci povinné osobě (nutno využít autorizovanou konverzi dokumentů) a dále rozšiřuje množinu identifikačních údajů právnické osoby (bude zapracováno do formuláře).

  

Změny technologií (aktualizace SW)

Aktuální informace týkající se aktualizace SW či provedených změn v technologiích, podporovaných protokolech apod. naleznete na veřejné webové stránce Czech POINT zde.

Základní SW vybavení naleznete v Příloze č. 1 Provozního řádu. - Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení.

  

vytisknout  e-mailem