Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přístupy do informačních systémů Policie České republiky pro obecní policie

Cílem projektu je zpřístupnit data, jejichž využití je obecním policiím umožněno zákonem. Podstatou je propojení informačních systémů policie a obecních policie, stanovení základních postupů při vyhodnocování a reakce na výsledek zpracování informací. Širší dostupnost dat z informačních systémů Policie České republiky a Ministerstva vnitra citelně pomůže ke zvýšení bezpečnosti občanů. 

O projektu

ISOP2.jpg

Obecní policie (dále jen OP) je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle § 11a zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů Policie České republiky (dále jen „policie“) a informačních systémů Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“).

policie:

 1. hledaných a pohřešovaných osobách a věcech,
 2. odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel,
 3. totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1 až 3 nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu.
   

ministerstva nebo policie:

 1. základního registru obyvatel,
 2. agendového informačního systému evidence obyvatel,
 3. agendového informačního systému cizinců,
 4. registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v bodech 2 a 3.
   

Dožádaný orgán, který požadované údaje ve svém informačním systému vede, je povinen je obecní policii poskytnout, pokud mu v tom nebrání plnění nebo dodržování povinností podle zvláštního předpisu.

Do informačních systémů policie a ministerstva přistupuje obecní policie těmito způsoby:

 1. Přímým přístupem z agendového informačního systému prostřednictvím rozhraní eGSB. Pro tento způsob přístupu musí mít obecní policie zaregistrován svůj agendový informační systém v Informačním systému o informačních systémech státní správy.

 2. Cestou Centrálního místa služeb (CMS) přístupem přes formulář Czech Point@office. Pro tyto účely musí mít strážník obecní policie, který bude využívat přístup do formuláře, zřízen příslušný účet a osobní komerční certifikát a musí mít přiděleny odpovídající role pro přístup k formuláři.
   

V první fázi se jedná o pátrací systémy policie:

 1. systém PATROS (informace k hledaným a pohřešovaným osobám vyhlášených Policií ČR)

 2. systém PATRMV (informace k pátrání po vozidlech vyhlášených Policií ČR)
   

V další fázi bude zpřístupněno mezinárodní pátrání SIS II (Schengen) a ICIS (Interpol).

Postup obecní policie pro přístup ke kontextům A 418.1 OP, A 418.2 OP

Kontaktní osoba pro podporu projektu: kpt. Mgr. Milan Dolejší
                                                              email: pozadavky.it@pcr.cz
                                                              tel.: +420 974 804 010

  

Přílohy

  


Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, odbor informatiky a provozu IT, 19. června 2023

vytisknout  e-mailem