Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací

Kdo je povinný zajistit přístupnost?

Povinným subjektem se podle zákona o přístupnosti rozumí:

  • (1) stát,

  • (2) územní samosprávný celek,

  • (3) právnická osoba zřízená zákonem,

  • (4) právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, a to za podmínky, že byla zřízena nebo založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, nebo podléhá řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby zřízené zákonem anebo je v jejím správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem,

  • (5) právnická osoba za již definovaných podmínek (právnická osoba, kterou zřídila nebo založila výše uvedená právnická osoba),

  • (6) dobrovolný svazek obcí,

  • (7) vysoká škola, škola a školské zařízení,

  • (8) kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace.

  

vytisknout  e-mailem