Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací

Povinně zveřejňované infromace

Výsledky proběhlých kontrol u povinných subjektů podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné výsledky kontrol provedených na orgánech veřejné správy. 
 

Rok 2020

V roce 2020 byly odborem eGovernmentu uskutečňovány kontroly povinných subjektů zaměřené na plnění povinností stanovených zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přístupnosti"), a návaznými prováděcími právními předpisy.
 

Předmět a výsledky kontroly:

Kontroly byly v tomto období zaměřeny na 2 klíčové oblasti:

  • Plnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti, kdy povinný subjekt zajistí, aby jím spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné, a to tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

  • Plnění ustanovení § 8 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti, kdy povinný subjekt na všech jím spravovaných internetových stránkách v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti internetové stránky.
     

V roce 2020 proběhlo 151 kontrol internetových stránek (metoda zjednodušeného sledování: 138 subjektů; metoda důkladného sledování: 13 subjektů).

Vzorek vybraných subjektů zahrnoval internetové stránky různých úrovní správy (od malých obecních úřadů, krajských úřadů až po ministerstva či jimi založené právnické osoby).

Vzorek zahrnoval také internetové stránky odrážející v co největší míře různorodost služeb poskytovaných subjekty veřejného sektoru, a to v oblasti: sociální správy, zdravotnictví, dopravy, vzdělání, kultury.

Vzorek vybraných subjektů byl konzultován s organizací zastupující osoby se zdravotním postižením - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).

U kontrolovaných subjektů byly nalezeny zejména nedostatky u povinnosti:

  • zveřejnit a aktualizovat prohlášení o přístupnosti internetové stránky dle zákona o přístupnosti,

  • učinit internetové stránky vnímatelnými - zejména kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah a 1.4.3 Minimální kontrast,

  • učinit internetové stránky ovladatelnými - zejména kritérium úspěšnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu).
     

Ke zjištěným nedostatkům byla stanovena příslušná nápravná opatření. Povinné subjekty, u nichž nastala lhůta o podání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků, byly předány následné zprávy s popisem odstranění identifikovaných nedostatků ve stanovených termínech.

  

Odbor eGovernmentu, 3. února 2021

  

vytisknout  e-mailem