Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací

Povinně zveřejňované infromace

Výsledky proběhlých kontrol u povinných subjektů podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné výsledky kontrol provedených na orgánech veřejné správy. 


Rok 2022 (2. sledované období)
V roce 2022 byly odborem eGovernmentu uskutečňovány kontroly povinných subjektů zaměřené na plnění povinností stanovených zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přístupnosti"), a návaznými prováděcími právními předpisy.
  
Předmět a výsledky kontroly:
Kontroly byly v tomto období zaměřeny na 2 klíčové oblasti:

  • Plnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti, kdy povinný subjekt zajistí, aby jím spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné, a to tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.
  • Plnění ustanovení § 8 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti, kdy povinný subjekt na všech jím spravovaných internetových stránkách v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti internetové stránky.

V roce 2020 proběhlo 151 kontrol internetových stránek (metoda zjednodušeného sledování: 138 subjektů; metoda důkladného sledování: 13 subjektů).

V roce 2021 proběhlo 159 kontrol internetových stránek (metoda zjednodušeného sledování: 148 subjektů; metoda důkladného sledování: 11 subjektů). V roce 2021 se začaly kontrolovat mobilní aplikace, celkem 17 mobilních aplikací.

V roce 2022 proběhlo 341 kontrol internetových stránek (metoda zjednodušeného sledování: 289 subjektů; metoda důkladného sledování: 24 subjektů; opakovaná kontrola: 28 subjektů). Současně bylo zkontrolováno celkem 19 mobilních aplikací (17 mobilních aplikací + 2 opakované kontroly).

Vzorek vybraných subjektů zahrnoval internetové stránky různých úrovní správy (od malých obecních úřadů, krajských úřadů až po ministerstva či jimi založené právnické osoby).

Vzorek zahrnoval také internetové stránky odrážející v co největší míře různorodost služeb poskytovaných subjekty veřejného sektoru, a to v oblasti: sociální správy, zdravotnictví, dopravy, vzdělání, kultury.

U kontrolovaných subjektů byly nalezeny zejména nedostatky u povinnosti:

  • zveřejnit a aktualizovat prohlášení o přístupnosti internetové stránky dle zákona o přístupnosti,
  • učinit internetové stránky vnímatelnými - zejména kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah a 1.4.3 Minimální kontrast,
  • učinit internetové stránky ovladatelnými - zejména kritérium úspěšnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu).

Ke zjištěným nedostatkům byla stanovena příslušná nápravná opatření. Povinné subjekty, u nichž nastala lhůta o podání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků, byly předány následné zprávy s popisem odstranění identifikovaných nedostatků ve stanovených termínech.
 
 

Ve smyslu čl.8 směrnice o přístupnosti je monitorovací orgán povinen předložit Evropské komisi zprávu o výsledku sledování za první monitorovací období 2020-2021 v přístupném formátu.

  

Odbor eGovernmentu, 31. ledna 2023

  

vytisknout  e-mailem