Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Priority a postupy MV při prosazování rovnosti žen a mužů

Dne 20. února 2018 schválil ministr vnitra resortní Vyhodnocení plnění Vládní strategie a Priorit a postupů vlády a Ministerstva vnitra při prosazování rovnosti žen a mužů za rok 2017 a současně také návrh Priorit a postupů Ministerstva vnitra při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018.

V roce 2018 se realizace dlouhodobých úkolů i aktuálních opatření resortu zaměřuje na plnění opatření v oblastech vyjmenovaných v dokumentu Priority a postupy Ministerstva vnitra při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018.

Dne 28. února 2018 bylo ministrem vnitra schváleno Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a Strategie "+1" Ministerstvem vnitra za rok 2017.

Vláda ČR schválila usnesením ze dne 9. ledna 2017 č. 16 Akční plán České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí  na léta 2017-2020. Rezoluce RB OSN č. 1325 cílí především na posílení aktivní participace žen  na koncipování a implementaci strategií prevence a řešení ozbrojených konfliktů, post-konfliktní rekonstrukce a mírových procesů s důrazem na obranu práv žen v celém jejich rozsahu.

  

Archiv

  

vytisknout  e-mailem