Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Priorita ministra vnitra Martina Peciny – boj proti extremismu

Vláda dnes 3. května 2010 schválila materiál “Strategie boje proti extremismu“, který předložil ministr vnitra Martin Pecina. Materiál je předkládán v návaznosti na předchozí výroční zprávy o problematice extremismu na území ČR předkládané vládě a Poslanecké sněmovně pravidelně od roku 1998 a podává celkový pohled na problematiku extremismu na území ČR v roce 2009. Strategie boje proti extremismu, kterou vypracovalo Ministerstvo vnitra, reaguje na rizikové trendy na neonacistické scéně.  

V loňském roce byli v České republice nejviditelnější extremisté s pravicovou orientací. Aktivity levicové extremistické scény byly loni pouze marginální. Chtěl bych připomenout úspěchy, kterých se vládě pod vedením premiéra Jana Fischera podařilo dosáhnout. Nejdůležitější bylo prokázání propojení Dělnické strany s neonacistickou scénou a rozpuštění této strany Nejvyšším správním soudem. Za neméně důležitý úspěch pokládám velmi striktní postup policie, který vedl k výrazné paralyzaci pořádání koncertů s neonacistickou tematikou a v neposlední řadě odhalování trestných činů s rasistickým podtextem, “ sdělil na dnešním jednání vlády Martin Pecina.
 
K naplňování Koncepce výrazným způsobem přispělo zřízení Task Force pod vedením prvního náměstka ministra vnitra plk. Jiřího Komorouse. Task force tvoří tři pracovní podskupiny.
  • A (bezpečnostní)
  • B (právní)
  • C (platforma pro spolupráci Policie ČR, Ministerstva vnitra a partnerských resortů a nevládního sektoru)
Tyto podskupiny tvoří významnou platformu pro vydefinování problematických oblastí v boji s extremismem a formulování koncepčních řešení.
 
Řada úkolů obsažených v Koncepci byla splněna. Přijata byla jak preventivní, tak i represivní opatření. Značná pozornost byla dále věnována např. vzdělávacím aktivitám určeným policistům a pracovníkům justice, zefektivnění práce policie v oblasti extremismu, byly vydány metodické příručky, byl nastaven nový systém v personální politice výrazně snižující možnosti infiltrace extremistů do policejních složek, byl navržen a zahájen projekt celospolečenského výzkumu vnímání pravicového extremismu veřejností. Stranou nezůstávala ani problematika zneužívání Internetu k šíření extremistických ideologií a řada dalších oblastí, do nichž je nezbytné zaměřit pozornost.
 
Z celkového objemu zaregistrované kriminality v České republice v r. 2009 činila trestná činnost s extremistickým podtextem 0,07 %. Oproti roku 2008 se v roce 2009 zvýšil o cca 22 % počet zaevidovaných trestných činů s extremistickým podtextem a o cca 50,3 % vzrostl počet stíhaných osob.
 
Trestná činnost s extremistickým podtextem
2008
2009
217 trestných činů
265 trestných činů
195 stíhaných osob
293 stíhaných osob
 
 
Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem