Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příklady informačních koncepcí

Ministerstvo vnitra v souvislosti s § 5a novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS), provedené zákonem č. 81/2006 Sb. (zákon) zveřejňuje příklady zpracovaných informačních koncepcí. 

Příklady informačních koncepcí (PIK) byly zpracovány ve spolupráci s konkrétními orgány veřejné správy (ústřední orgán státní správy, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným obecním úřadem a obec, která vykonává přenesenou působnost pouze v základním rozsahu) v jejich konkrétních podmínkách a následně anonymizovány. PIK mají informativní a doporučující charakter a slouží orgánům veřejné správy jako inspirace při tvorbě vlastní Informační koncepce.

Pro orgán veřejné správy jsou při tvorbě vlastní Informační koncepce závazné pouze zákon a vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy). Považujeme za nutné upozornit na skutečnost, že Informační koncepci je nutné zpracovat s ohledem na potřeby konkrétního orgánu veřejné správy. Není pravidlem, že Informační koncepce v rozsahu 150 stran je sofistikovaná a účelná a naopak Informační koncepce čítající 5 stran, například v případě malých obcí, je příliš stručná a nedostačující – vždy záleží pouze na konkrétním obsahu a potřebách daného úřadu.

Všechny zveřejněné dokumenty jsou orgány veřejné správy oprávněny využít při tvorbě vlastní Informační koncepce bez jakýchkoliv omezení. Doufáme, že PIK pomohou a budou užitečnými zejména těm úřadům, které nemají vlastní odborné pracovníky - informatiky.


V současné době je struktura informační koncepce ústředního orgánu státní správy novelizována dokumentem Metody řízení ICT VS ČR, přičemž konečná struktura Informační koncepce OVS bude stanovena novelou vyhlášky 529/2006 Sb., která bude vydána koncem roku 2020 a ve které bude stanovena přiměřená lhůta pro aktualizaci informační koncepce ve struktuře stanovené touto novelou“.

Předběžnou konkrétní bližší představu o obsahu informační koncepce ústředního OVS s novelizovanou strukturou, jejíž konečná podoba bude stanovena připravovanou novelou vyhlášky 529/2006 Sb., lze získat např. prostudováním informačních koncepcí ústředních OVS, které již při aktualizacích svých informačních koncepcí postupují v souladu s dokumentem Metody řízení ICT VS ČR, jako je např. mj. i v přímé návaznosti na celostátní strategii Digitální Česko aktualizovaná Informační koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zde zveřejněné dokumenty (příklady informačních koncepcí, úplná struktura informační koncepce (pdf, 421 kB), procesní model řízení ISVS (pdf, 448 kB)) jsou chráněny autorským zákonem. Slouží výhradně k soukromým účelům - studiu - všem zájemcům, a dále pro plnění potřeb orgánů veřejné správy. Zakázáno je tedy jakékoli využití textů komerčním způsobem, zejména jejich další šíření, ať už v jakékoliv formě, za úplatu, texty rovněž není povoleno dále kopírovat, množit a šířit, např. prostřednictvím vlastních internetových stránek, a to i bezúplatně.

vytisknout  e-mailem