Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijaté prováděcí akty k nařízení eIDAS

Přijaté prováděcí akty k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/650 ze dne 25. dubna 2016, kterým se stanoví normy pro posuzování bezpečnosti kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a pečetí podle čl. 30 odst. 3 a čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 26. dubna 2016 a vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.

Prováděcí rozhodnutí stanovuje ve své příloze normy pro posuzování bezpečnosti produktů informačních technologií, které se mají použít pro certifikaci kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů nebo kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí, pokud jsou data pro vytváření elektronických podpisů nebo data pro vytváření elektronických pečetí uchovávána v prostředí spravovaném zcela, nikoli však nutně výhradně uživatelem. Odkazované normy se mají použít pro certifikaci těch prostředků, které jsou ve fyzickém držení podepisující nebo pečetící osoby (např. čipová karta, USB token). 

Do doby, než Komise stanoví seznam norem pro posuzování bezpečnosti produktů informačních technologií, které se použijí pro certifikaci kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů nebo kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí, pokud data pro vytváření elektronických podpisů nebo data pro vytváření elektronických pečetí spravuje kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru jménem podepisující osoby nebo pečetící osoby, je certifikace takových produktů založena na alternativním postupu, který používá srovnatelné úrovně bezpečnosti s normami odkazovanými v příloze rozhodnutí a který byl Komisi oznámen příslušným veřejným nebo soukromým subjektem.

Prováděcí rozhodnutí 2016/650/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1438256835547&uri=CELEX:32016D0650.

 


Odbor eGovernmentu, 5.5.2016

vytisknout  e-mailem